ประวัติและรางวัล

เกี่ยวกับเรา

จุดเริ่มต้นของบริษัท HUMANICA

ในปีพ.ศ. 2546 บริษัทไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ ประเทศไทย (PricewaterhouseCoopers Thailand หรือ PwC) ได้ยุติธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบติดตั้งซอฟต์แวร์ บริการงานด้านไอที และบริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (BPO)

ดังนั้น เพื่อให้ธุรกิจดังกล่าวสามารถดำเนินต่อไปในประเทศไทย คุณสุนทร เด่นธรรม หุ้นส่วนหลัก และผู้ดูแลธุรกิจงานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทของ PwC ในขณะนั้น จึงได้ตัดสินใจจัดตั้งบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทนิติบุคคลแยกขึ้นมา

ด้วยเหตุนี้ ทีมบริการ รวมถึงสินทรัพย์ที่จำเป็นในการดำเนินบริษัท ทั้งทรัพย์สินทางปัญญา และพนักงานที่มีประสบการณ์จำนวนหนึ่งจึงได้ถูกย้ายไปที่บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด

DTSC&G_icons3-08.png
DTSC&G_icons_3.1-08.png
DTSC&G_icons_6-08.png
DTSC&G_icons_5-08.png
DTSC&G_icons_4-08.png
DTSC&G_icons_7-08.png
DTSC&G_icons_8-08.png
DTSC&G_icons_1-08.png
DTSC&G_icons_2-08.png

2563

2562

2561

2560

2559

2549-2558

2548

2546

จดทะเบียนจัดตั้ง

"บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด"

เริ่มโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ "Humatrix"
 

ได้รับใบรับรองในกิจการซอฟต์แวร์ สําหรับองค์กร และเนื้อหาดิจิทัล จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ติด 1 ใน 10 ใน Innovations Award by NIA

ได้รับการรับรองจาก SAP ให้เป็น SAP Gold Partner

ได้รับรางวัล BAI PO Business Awards by SASIN

ซอฟต์แวร์ Humatrix ได้รับรางวัล Thailand ICT Awards 

2010

2012

2015

2016

จัดตั้งบริษัท

Humanica Asia PTE Limited

ในประเทศสิงคโปร์

ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เสนอขายหุ้น โดยใช้ชื่อว่า "HUMAN"

จัดตั้งบริษัท Humanica SDN. BHD

ในประเทศมาเลเชีย

เปิดตัว Humanica FAS ให้บริการ Outsource ด้านการเงินและบัญชี 

เปิดตัวโมดูล Learning Management บน Humatrix จากการร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัท Conicle

เข้าซื้อกิจการบริษัท Tigersoft เพื่อขยายสู่ตลาด SME และให้บริการโซลูชันฮาร์ดแวร์ 

ร่วมเป็นพันธมิตรของ Oracle NetSuite ในการให้บริการโซลูชัน Cloud ERP 

เปิดตัว Benix แพลตฟอร์มสวัสดิการสุขภาพพนักงาน และบริการ Total Benefits 

Humanica ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 27001 ระบบการบริหาร ความปลอดภัยของข้อมูล (ISMS)

2563

ได้รับรางวัล SET Awards 2020

สาขา บริษัท​ยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม