business-consulting-meeting-working-brai

บริการจัดทำบัญชี

HUMANICA เป็นมากกว่าสำนักงานบัญชีคุณภาพ

ฮิวแมนิก้า เสมือนเป็นพันธมิตรทางธุรกิจด้านการบริหารจัดการบัญชี การเงิน และภาษีของคุณ

เราช่วยลดภาระงานเอกสารธุรการที่ยุ่งยาก ซับซ้อน เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโต และดำเนินการได้อย่างราบรื่นที่สุด

มากกว่า 10 ปีที่ ฮิวแมนิก้าเป็นผู้ให้บริการบัญชีและที่ปรึกษาระบบระดับแนวหน้าสำหรับธุรกิจ SME ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่

E-commerce

shopping-cart.png
cargowarehouseshippingservicelogisticsai

ธุรกิจการผลิต

ธุรกิจบริการ

cashier.png

ธุรกิจจัดจำหน่าย

3399106.png

ธุรกิจก่อสร้าง

crane.png
business-concept-business-people-discuss

บริการจัดทำบัญชี

เราให้บริการรับทำบัญชี ปิดบัญชี จัดทำงบประมาณประจำปี และวิเคราะห์ข้อมูลในการติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารผลการดำเนินงาน มีรายงานงบการเงินที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมีข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้การบริหารผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

businessman-hand-holding-thai-baht-bankn

บริการด้านการเงิน

เรามีบริการด้านการจ่ายเงินให้กับบริษัทคู่ค้าทุกประเภทของกิจการ โดยเชื่อมโยงกับระบบบัญชีและระบบ Internet Banking กับทุกธนาคาร บริการด้านการจัดทำรายงานกระแสเงินสด เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดูสถานะเงินสดของกิจการและวางแผนการบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

calculator-financial-chart-financial_edi

บริการด้านภาษี

เราให้บริการจัดการด้านภาษีอากร การยื่นภาษีต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความถูกต้อง และตรงต่อเวลา ลดความเสี่ยงในข้อผิดพลาดเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี หรือปลายปี

HUMANICA สำนักงานบัญชีคุณภาพระดับสากล

✔   “ความถูกต้อง” คือ หัวใจสำคัญ

เรายึดมั่นในความถูกต้อง ไร้ข้อผิดพลาด และทำงานด้วยคุณภาพ
มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

✔   ลดภาระงาน และค่าใช้จ่ายทรัพยากร

ด้วยบริการที่ครบวงจร เราช่วยลดทั้งภาระงาน และค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งทีมสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบัญชี การเงิน ฝ่ายบุคคล และฝ่ายไอที

✔   บริการด้วยเทคโนโลยีทันสมัย

ระบบการทำงานที่ทันสมัย และมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ส่งเสริมความสะดวก และความถูกต้องแม่นยำของการทำงานด้านบัญชี

✔   หลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สาม 

เรามีหลักประกันเพื่อป้องกันความเสี่ยง และรับรองกิจกรรมทางบัญชี การเงินที่ถูกต้อง ซึ่งครอบคลุมถึงการเรียกร้องค่าเสียหายทางการเงิน การกระทำที่ประมาทเลินเล่อ และข้อผิดพลาด

✔   เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

หมดกังวลเรื่องการทำบัญชีให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่อัพเดตข้อมูลทางภาษี และข้อบังคับตามกฎหมายอยู่เสมอ

✔   มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา

เรายึดมั่นในความถูกต้อง ไร้ข้อผิดพลาด และทำงานด้วยคุณภาพ
มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

✔   ให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง

เราพร้อมให้คำปรึกษากับทุกข้อกังวล และกรณีเกิดปัญหาต่างๆ รวมทั้งแนะนำการจัดเตรียมเอกสารทางบัญชีทั้งหมด

✔   ติดต่อง่าย หลากหลายช่องทาง

สามารถเลือกช่องทางติดต่อที่สะดวกได้ ทั้งทางโทรศัพท์ อีเมล และ LINE โดยจัดตั้งกลุ่ม LINE เฉพาะสำหรับลูกค้าและทีมงานของเรา เพื่อความรวดเร็ว

Modern%2520Commercial%2520Building_edite

การวางระบบบัญชี

เพราะการวางระบบบัญชีที่ดี คือ

กุญแจสำคัญของการทำธุรกิจ

  • จัดเก็บข้อมูล รายงานทางบัญชี และการเงินได้อย่างเป็นระบบ

  • ฝ่ายปฏิบัติงานสามารถดำเนินการได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น

  • ช่วยลดความซ้ำซ้อน และลดขั้นตอนในการทำงาน

  • ขจัดข้อผิดพลาดในการจัดทำข้อมูล เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

key.png

ยกระดับรากฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง


เริ่มจากการวางระบบบัญชีกับ HUMANICA 

เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน

เราช่วยสร้างผลกระทบทางธุรกิจที่ดี ด้วยบริการวางระบบบัญชีที่ตอบโจทย์

✔     มีประสบการณ์ในวางระบบบัญชีในหลากหลายธุรกิจ จึงทำให้มีความเข้าใจการวางระบบบัญชีกับแต่ละธุรกิจ
✔     สามารถเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และจัดทำระบบเพื่อให้ระบบบัญชีของคุณมีประสิทธิภาพที่สุด
✔     ช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกในการหาระบบบัญชีที่ดี และสอดคล้องกับองค์กร
✔     คุณจะได้ระบบบัญชีที่มีคุณภาพ เหมาะกับการดำเนินงาน และการเติบโตขององค์กร

“สำนักงานบัญชีคุณภาพ”

 ที่ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณ

DBD_CAP_F-01_PNG.png

เราได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็น สำนักงานบัญชีคุณภาพ

พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการทำบัญชีมาหลากหลายธุรกิจยาวนานกว่า 30

หากคุณสนใจบริการของเรา

กรุณาติดต่อมาหาเรา เพื่อให้ทีมงานของเราให้คำแนะนำเพิ่มเติม