Humanica FAS.png

บริการงานสนับสนุนธุรกิจอย่างครบวงจร
เพื่อช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักของคุณ

Image by Lorenzo Moschi

บริการของเรา

business-consulting-meeting-working-brai

รับจัดทำบัญชี

และวางระบบบัญชี

เรามุ่งเน้นให้บริการจัดทำบัญชีด้วยความถูกต้อง และสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้ธุรกิจของคุณ ด้วยการวางระบบบัญชีที่มีคุณภาพ

Brainstorming%2520over%2520paper_edited_

รับจัดทำเงินเดือน

พนักงานในองค์กร

เราลดความยุ่งยากซับซ้อนของการจัดทำเงินเดือนอย่างครอบคลุม โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ และการใช้งานเทคโนโลยีที่ทันสมัย

double-exposure-image-business-finance_e

รับจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจทุกประเภท

เราช่วยให้คุณเริ่มต้นธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และไร้ความเสี่ยง ด้วยบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และจดทะเบียนบริษัทที่ครบวงจร

visa-application-form-travel-immigration

รับทำ-ต่อวีซ่า และ

ขอใบอนุญาตทำงาน

เราช่วยจัดการกับภาระงานเอกสารซับซ้อน เมื่อคุณต้องการจัดจ้างพนักงานต่างชาติ เพื่อให้ทุกขั้นตอนที่สำคัญถูกต้องครบถ้วน

“สำนักงานบัญชีคุณภาพ”

 ที่ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณ

DBD_CAP_F-01_PNG.png

เราได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็น สำนักงานบัญชีคุณภาพ

พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการทำบัญชีมาหลากหลายธุรกิจยาวนานกว่า 30 ปี

หากคุณสนใจบริการของเรา

กรุณาติดต่อมาหาเรา เพื่อให้ทีมงานของเราให้คำแนะนำเพิ่มเติม