BENEFITS OF

โซลูชั่นที่ครบวงจร

แอพพลิเคชั่นเดียว ที่สามารถทำหน้าที่ได้ครอบคลุมทุกธุรกิจของคุณ ทั้งด้านการเงิน การขาย การจัดซื้อ การผลิต การควบคุมสินค้าคงคลัง และการจัดการทรัพยากรบุคคล

ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งหมดของคุณได้ในระบบ SAP Business One ที่เดียว ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการดูแลและเก็บรักษาได้อีกด้วย

ปรับใช้ได้ทุกขนาดธุรกิจ

SAP Business One เป็นซอฟแวร์ที่ยืดหยุ่น และสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับทุกความต้องการทางธุรกิจของคุณ ช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น โดยไม่ได้มีข้อจำกัดด้านจำนวนผู้ใช้และการจัดเก็บข้อมูล นอกจากนี้ SAP Business One เป็นซอฟต์แวร์ระดับโลกที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถรองรับความปลอดภัยในอนาคตได้

การตัดสินใจที่ดีกว่า

SAP Business One สามารถนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจตามความต้องการของคุณได้ เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และทันเวลา นอกจากนี้ระบบยังช่วยให้พนักงานของคุณมองเห็นและสามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

เพิ่มผลกำไรและลดต้นทุน

ด้วยศักยภาพของ SAP Business One คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยสร้างความได้เปรียบในการตอบสนองลูกค้าได้ทันท่วงทีและใช้ระยะเวลาน้อยที่สุด อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปได้ด้วย

ควบคุมธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

ด้วยคุณลักษณะ Dashboard ของ SAP Business One คุณสามารถจัดการและควบคุมกระบวนการทางธุรกิจของคุณอย่างสมบูรณ์  นอกจากนี้ระบบยังรองรับ การแจ้งเตือนแบบ Real-Time ในเรื่องสำคัญสำหรับธุกริจของคุณได้อย่างครบถ้วน เพราะเหตุนี้ SAP Business One จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถบริหารและควบคุมธุรกิจของคุณได้เป็นอย่างดี

โซลูชั่นเพิ่มเติม
เพื่อเติมเต็มธุรกิจของคุณ

LOCALIZED

ADD-ON SOLUTIONS

โปรแกรมบริการ

จัดการด้านภาษี

 • รองรับรายงานภาษีที่ถึงกำหนดชำระแล้ว และยังไม่ถึงกำหนดชำระ

 • สามารถบริหารภาษีซื้อและภาษีขายได้

 • ระบบทำการกลับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ยังไม่ครบกำหนด เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่ครบกำหนด

 • สามารถนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30) ผ่านทาง e-revenue

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 • สามารถออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย(50 ทวิ)

 • สามารถนำส่งภาษีผ่านทาง e-revenue ได้

 • สามารถใส่ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากหน้า Journal Entry

โปรแกรม GL
CONSOLIDATION

 • รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลบัญชีระหว่างบริษัทแม่และบริษัทลูก

 • รองรับการกำหนดระดับของรายละเอียดของบัญชีแยกประเภททั่วไปได้

 • รองรับการรวมบัญชีหรือการเปรียบเทียบรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทแม่และบริษัทลูก

 • รองรับรายงานงบการเงินรวม

โปรแกรมใบวางบิล (Billing System)

 • ออกใบวางบิลแบบมีรายละเอียดและแบบไม่มีรายละเอียด

 • สามารถยกเลิกใบวางบิล invoice บางใบที่อยู่ใบวางบิล สามารถยกเลิก invoice ทุกใบที่อยู่ใบวางบิล

 • สามารถแสดงรายการของ Invoice ตามสกุลเงินของเอกสาร

 • ระบุวันนัดรับเช็คและเก็บประวัติการนัดรับเช็ค

 • รองรับการนำใบลดหนี้ไปวางบิล

 • สามารถเซตชุดเอกสารโดยใช้ series ตามสาขา

 • รายงานแสดงรายละเอียดการวางบิล (Billing list report)

 • รายงานแสดงใบวางบิลและรายละเอียดการรับชำระเงิน (Receipt list report)

โปรแกรมการโอนเงินผ่านระบบของธนาคาร (Bank Transfer)

 • รองรับการเชื่อมข้อมูลการชำระเงินตามรูปแบบที่ธนาคาร กำหนด

 • รองรับการชำระเงินในรูปแบบ electronic banking

HANA

TECHNOLOGY

 

โปรแกรม SAP Business One บนฐานข้อมูล HANA รองรับการดำเนินการและช่วยขับเคลื่อนธุรกิจที่สำคัญทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยเทคโนโลยีการประมวลผ่าน In-Memory Computing ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ ให้สามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจขนาดเล็กไปถึงขนาดกลาง

 

SAP Business One บนฐานข้อมูล HANA ได้รวมฟังก์ชั่นหลักทางธุรกิจทั้งหมดในบริษัทของคุณ ตั้งแต่การเงินและการบัญชี ไปจนถึงสินค้าคงคลังและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วยรูปแบบรายงานและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์

เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกในธุรกิจ

เพื่อประกอบการตัดสินใจได้ทันที

HUMANICA

SOLUTION PARTNERS

หากคุณสนใจบริการของเรา

กรุณาติดต่อเรา

 • LinkedIn
 • White Facebook Icon

© 2020 Humanica Public Company Limited. All Rights Reserved.