SAP Gold partner PNG.png
SAP_B_ONE_Implemented by_HMC_logo-01.png

ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กรที่ดีที่สุด

SAP Gold partner PNG.png

ฮิวแมนิก้า ผู้ให้บริการติดตั้งระบบ ERP

ของ SAP Business One

มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า 30 ปี จนได้รับการยอมรับให้เป็น SAP Gold Partner


เราเป็นที่รู้จักเรื่องมาตรฐานการใช้ ERP ระดับโลก รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและการันตีคุณภาพด้วยรางวัล            Partner of the Year Award 2020 ให้คุณมั่นใจได้กับการติดตั้งระบบ ERP มาตรฐานระดับสากล

ERP ที่ครอบคลุมทุกประบวนการของธุรกิจ

ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การทำงานอย่างเป็นระบบ

SAP_B_ONE_SOLUTIONS-01.png

โซลูชั่นที่ครบวงจร

แอปพลิเคชันเดียวที่ทำหน้าที่ได้อย่างครอบคลุมทุกกระบวนการ ทั้งด้านการเงิน การขาย การจัดซื้อ การผลิต การควบคุมคลังสินค้า และการจัดการทรัพยากรบุคคล

การตัดสินใจที่ดีกว่า

มองภาพรวม เพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว ผ่าน Dashboard ที่นำเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างครอบคลุม แม่นยำ และ

ทันเวลา

ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

สามารถจัดเก็บข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งหมดได้ในระบบ SAP Business One ที่เดียว ช่วยให้คุณประหยัดทั้งเวลาในการดูแล
และการเก็บรักษาข้อมูล

ลดต้นทุน เพิ่มผลกำไร

ลดต้นทุนด้านทรัพยากรบุคคล และการใช้งานระบบที่ซ้ำซ้อน เพียง SAP Business One ก็ครอบคลุมกระบวนการทั้งหมด ประหยัดเวลา และเพิ่มผลกำไรจากการสร้างความได้เปรียบในการการตอบสนองลูกค้าได้ทันท่วงที

ปรับใช้ได้กับทุกขนาดธุรกิจ

SAP Business One เป็นซอฟต์แวร์ที่ยืดหยุ่น และสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับทุกความต้องการทางธุรกิจ โดยไม่มีข้อจำกัดด้านจำนวนผู้ใช้ และการจัดเก็บข้อมูล

ควบคุมธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

จัดการ และควบคุมกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์ ระบบรองรับการแจ้งเตือนแบบทันที ทำให้คุณไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวในเรื่องสำคัญของธุรกิจ

ระบบ ERP ที่มีประสิทธิภาพสูง

เหมาะกับทุกประเภทธุรกิจ

7-01.png
8-01.png
8-02.png
02-01.png

ธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรม

ธุรกิจค้าปลีก

ธุรกิจจัดจำหน่าย

ธุรกิจบริการ

8-03.png

ธุรกิจการเงิน

ธุรกิจขนส่ง

8-05.png
8-04.png

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

01-01.png

ธุรกิจการผลิต

03-01.png

ธุรกิจอาหาร

04-01.png

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

1493237874644.png

บริการฐานข้อมูล HANA บน Cloud จาก SAP Business One

ฐานข้อมูลที่รองรับการจัดเก็บ และบันทึกข้อมูลทางธุรกิจทั้งหมด ผ่านเทคโนโลยีประมวล In-Memory Computing ที่สามารถรองรับข้อมูลจำนวนมาก และได้มาตรฐาน ให้คุณได้มั่นใจในการทำงานที่สอดคล้องกับการขยายธุรกิจของคุณ

ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ
ด้วยการติดตั้ง SAP Business One กับฮิวแมนิก้า

✔        จากประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการวางระบบ ERP มากกว่า 30 ปี ฮิวแมนิก้าสามารถให้บริการที่ตอบโจทย์กับ

          ลูกค้า จนได้รับความไว้วางใจให้ติดตั้งระบบ ERP มากกว่า 300 ครั้ง

✔        ฮิวแมนิก้าได้รับการยอมรับให้เป็น SAP Gold Partner และการันตีคุณภาพด้วยรางวัล Partner of the Year 2020

          ให้คุณมั่นใจได้ว่า เราเข้าใจถึงวิธีการวางระบบ ERP มาตรฐานระดับสากล

✔        ให้บริการได้อย่างครบวงจร จากระบบที่ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญ โดยทีมงานนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ

✔        เราไม่เพียงวางระบบ ERP แต่พร้อมให้ความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำในทุกแง่มุม เพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน

เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้ถึงขีดสุด
ด้วยการติดตั้ง SAP Business One กับฮิวแมนิก้า

โปรแกรม
บริการจัดการด้านภาษี

 • รองรับรายงานภาษี และสามารถบริหารภาษีซื้อและภาษีขายได้

 • ระบบทำการกลับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ยังไม่ครบกำหนดเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่ครบกำหนด

 • คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30) และสามารถนำส่งผ่านทาง e-revenue

 • สามารถออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

 • สามารถใส่ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากหน้า Journal Entry


   

โปรแกร

GL CONSOLIDATION

 • รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลบัญชีระหว่างบริษัทต้นสังกัดและบริษัทในเครือ

 • รองรับการกำหนดระดับรายละเอียดของบัญชีแยกประเภททั่วไปได้

 • รองรับการรวมบัญชีหรือการเปรียบเทียบรายการ ระหว่างบริษัทต้นสังกัด และบริษัทในเครือ

 • รองรับรายงานงบการเงินรวม

โปรแกรม

ใบวางบิล

 • อ้างอิง Invoice จากระบบขายเชื่อ ลูกหนี้ยกมา ตั้งลูกหนี้อื่นๆ มาบันทึกใบวางบิลได้ 

 • อ้างอิงใบวางบิลไปบันทึกรับชำระหนี้ และสามารถยกเลิก Invoice ทุกใบที่อยู่ใบวางบิล

 • เรียกดูรายงานที่เกี่ยวข้องกับการใบวางบิล ระบุวันนัดรับเช็ค เก็บประวัติการนัดรับเช็คได้

 • รายงานแสดงรายละเอียดการวางบิล ใบวางบิล และการรับชำระเงิน

 • สามารถเซ็ตชุดเอกสารโดยใช้ Series ตามสาขา
   

โปรแกรมการโอนเงิน

ผ่านระบบของธนาคาร

 • รองรับการเชื่อมข้อมูลการชำระเงินตามรูปแบบที่ธนาคารกำหนด

 • รองรับการชำระเงินในรูปแบบ Electronic Banking

 • สามารถตั้งวันและเวลาในการชำระเงินได้

 • ช่วยคุณประหยัดเวลาในการทำธุรกรรมกับทางธนาคาร

messageImage_1614661344937.jpg

พันธมิตรของฮิวแมนิก้า

หากคุณสนใจบริการของเรา

กรุณาติดต่อมาหาเรา เพื่อให้ทีมงานของเราให้คำแนะนำเพิ่มเติม