บริการงานสนับสนุนธุรกิจอย่าง

ครบวงจร

(SME Solutions)

บริการงานสนับสนุน

ธุรกิจอย่างครบวงจร

ฮิวแมนิก้าได้จัดทำบริการด้านงานสนับสนุนธุรกิจอย่างครบวงจรขึ้นสำหรับลูกค้า SME โดยเฉพาะ ทั้งด้านการรับทำบัญชี, การเงิน, ภาษี, และการบริหารทรัพยากรบุคคล

ทำไมต้องใช้บริการผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยสนับสนุนงานธุรกิจของคุณ?

องค์กรสามารถมุ่งเน้นการดำเนินงานหลักเพื่อพัฒนาธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

ไม่ต้องจัดตั้งทีมสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบัญชี การเงิน ฝ่ายบุคคล และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานสนับสนุน และสามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนางานหลักได้มากขึ้น

พนักงานได้มีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งด้านการดำเนินงาน และการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

 

ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงิน และได้รับสินเชื่ออัตราพิเศษอย่างต่อเนื่อง

 

บริการของเรา

บริการด้านบัญชี

​เราให้บริการรับทำบัญชี ปิดบัญชี จัดทำงบประมาณประจำปี และวิเคราะห์ข้อมูลในการติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารผลการดำเนินงาน มีรายงานงบการเงินที่ถูกต้อง รวดเร็ว และมีข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้การบริหารผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

บริการด้านการเงิน

เรามีบริการด้านการจ่ายเงินให้กับบริษัทคู่ค้าทุกประเภทของกิจการ โดยเชื่อมโยงกับระบบบัญชีและระบบ Internet Banking กับทุกธนาคาร ทำให้การบริหารเงินของผู้ประกอบการมีความปลอดภัย รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมต่างๆ นอกจากนี้ เรายังรับบริการด้านการจัดทำรายงานกระแสเงินสด เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดูสถานะเงินสดของกิจการและวางแผนการบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการด้านภาษี

เราให้บริการจัดการด้านภาษีอากร ซึ่งจะช่วยบริษัทของคุณในการคำนวณภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงการยื่นภาษีผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความถูกต้อง ลดความเสี่ยงในข้อผิดพลาดเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี หรือปลายปี

บริการจัดทำเงินเดือนและบริหารทรัพยากรบุคคล

บริการด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการทำเงินเดือนของฮิวแมนิก้า เป็นการให้บริการร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถใช้เป็นระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้ประกอบการ SME ได้ และมีบริการในการบันทึกข้อมูลบุคลากร การจัดทำเงินเดือนที่เชื่อมโยงกับระบบของธนาคาร รวมถึงมีบริการเสริมสำหรับพนักงานอีกมากมาย เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรสามารถมุ่งเน้นกิจกรรมหลักในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างเต็มที่

หากคุณสนใจบริการเรา

กรุณาติดต่อเรา

  • LinkedIn
  • White Facebook Icon

© 2020 Humanica Public Company Limited. All Rights Reserved.