การแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

แสดงความกังวลของท่านได้ อย่างปลอดภัย

บริษัทฮิวแมนิก้ายึดมั่นในจริยธรรม และความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจใน ระดับสูงสุด เราเข้าใจดีว่าทั้งสองสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความ สำเร็จ และชื่อเสียงที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องของบริษัท

ฮิวแมนิก้าตระหนักถึงความสำคัญในการร้องเรียน และรายงานพฤติกรรม ที่ผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจ ผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบริษัท เพื่อสามารถ ดำเนินการต่อไป

นโยบายการแจ้งเบาะแสของฮิวแมนิก้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ขั้นตอน ในการรายงานการกระทำผิดเป็นไปอย่างน่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพ เราจะปฏิบัติต่อการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยยกให้เป็นข้อมูลลับ และข้อมูลอ่อนไหวที่ต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม

ในกรอบนโยบายได้มีการระบุถึงการคุ้มครองความปลอดภัยของ ผู้ร้องเรียน ซึ่งสาระสำคัญคือ การมีช่องทางแจ้งเบาะแสที่สามารถรายงาน ได้ วิธีการที่ท่านสามารถรายงานข้อกังวลได้โดยไม่ต้องเกรงว่าจะมี ความเสียหาย รวมทั้งแนวทางที่บริษัทฮิวแมนิก้าจะสนับสนุน และปกป้อง ความปลอดภัยให้แก่ผู้ร้องเรียน

หากท่านต้องการรายงานถึงปัญหา โปรดติดต่อเราที่ [email protected]

ต้องใช้ความกล้าหาญในการก้าวไปข้างหน้า ดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรือนำไปสู่ทิศทางใหม่ เราสนับสนุนให้คุณก้าวไปอีกขั้น

ขอรับการสาธิตได้วันนี้

ส่งข้อความมาหาเรา ทีมของเราจะติดต่อกลับเพื่อนัดวันสาธิต    TRY FREE DEMO

    Scroll to Top