Humanica Author

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลหรือ HRMS หลักสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร

ไม่ว่าจะองค์กรประเภทไหนหรือธุรกิจอะไรก็ตาม “พนักงาน” คือฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนกิจการเหล่านี้ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายหลักขององค์กรได้ แน่นอนว่าในการจัดตั้งบริษัทสักแห่งหนึ่งขึ้นมาจะต้องมีองค์ประกอบทั้งเงินทุน, สถานที่ทำงาน และแนวทางการบริหารองค์กร ทั้งหมดล้วนต้องผ่านการทำงานของบุคลากรทั้งสิ้น ดังนั้นแต่ละองค์กรควรให้ความสำคัญกับ HRM System เป็นอย่างมาก เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถมอบศักยภาพในการทำงานได้อย่างเต็มที่และสอดคล้องกับความเป้าหมายขององค์กรมากที่สุด วันนี้ Humanica จะมาอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของ HRM System ให้ทุกคนเข้าใจว่าคืออะไร และช่วยพัฒนาองค์กรได้อย่างไร ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลคืออะไร  HRM System or Human Resource Management System (HRMS) หมายถึง กลยุทธ์หรือกระบวนการในการบริหารจัดการบุคลากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในรูปแบบของซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยจัดการภาระงานของทีมงาน HR ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งแง่ของความซับซ้อน ความแม่นยำ และความรวดเร็วในการจัดเก็บข้อมูล โดย HRM System  นั้นสามารถจัดการภาระงานจาก HR Management ได้ทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นก

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลหรือ HRMS หลักสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร Read More »

ประเภทของ OKR

บริหารงานด้วย OKR ระบบวัดผลที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร

Table of Contents OKR คืออะไร? ที่มาของ OKR Management  ประเภทของ OKR OKR vs KPI เป้าหมาย (Objective) คืออะไร ตัววัดผล (Key Results) คืออะไร ข้อดีของ OKR Management ตัวอย่างของ OKR OKR Management เหมาะกับองค์กรแบบไหน การปรับใช้ OKR ให้มีประสิทธิภาพ สรุปเกี่ยวกับ OKR การนำระบบเป้าหมายและผลลัพธ์ที่สำคัญ (OKR Management) มาปรับใช้ในองค์กร ถือเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า ซึ่ง OKR จะช่วยให้การบริหารจัดการที่มีระบบระเบียบ มีการวัดผลการทำงานของพนักงานที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูง ในบทความนี้ จะพาไปทำความเข้าใจว่า OKR คืออะไร ประเภทของ OKR มีอะไรบ้าง ต่างกับ KPI อย่างไร เหมาะกับองค์กรแบบไหน OKR คืออะไร? OKR Management หรือ Objective and Key Results คือเครื่องมือวัดผลความสำเร็จของแต่ละบุคคลหรือทีม โดยองค์กรสามารถกำหนดเป้าหมายขึ้นมาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุด เป็นการวัดผลที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทชั้นนำหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น Google, Microsoft หรือ Adobe ก็ได้นำ framework นี้มาใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในบริษัท ที่มาของ OKR Manag

บริหารงานด้วย OKR ระบบวัดผลที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร Read More »

วิธีการคิด OT พนักงานประจำตามกฎหมาย

วิธีการคิด OT พนักงานประจำตามกฎหมาย

อย่างที่ทราบกันดีว่าในการทำงานนั้น ในบางครั้งการควบคุมให้งานสำเร็จลุล่วงพอดีในเวลางานอาจเป็นไปได้ยากหรืออาจไม่สามารถทำได้ทุกครั้ง จึงมักจะเห็นการขอความร่วมมือทำ OT หรือการทำงานล่วงเวลาอยู่เสมอ และทางบริษัทจะต้องทำการจ่ายค่า OT หรือค่าล่วงเวลาให้กับพนักงาน ซึ่งในการ การคิด OT จะต้องมีความเป็นธรรมแก่พนักงาน สำหรับเจ้าของกิจการมือใหม่หรือผู้ที่เปิดบริษัทใหม่ ที่อาจยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับค่า OT ฮิวแมนิก้า ได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจและควรรู้เอาไว้ในบทความนี้ ติดตามได้เลย ค่า OT คืออะไร OT ย่อมาจาก Overtime ซึ่งการคิด OT นั้น หมายถึงการที่ทางเจ้าของกิจการหรือทางบริษัทจะต้องทำการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานที่มีการทำงานล่วงเวลา หรือพนักงานที่มีการทำงานเกินเวลาทำงานปกติ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานต่อหลังเวลาเลิกงาน หรือการมาทำงานในวันหยุด ซึ่งการคำนวณค่า OT นั้นจะต้องมีการคิดตามกฎหมายแรงงาน และหากเจ้าของกิจการหรือบริษัทต้องการที่จะให้พนักงานทำ OT จะต้องได้รับความยินยอมจากพนักงานหรือลูกจ้างก่อนเท่านั้น วิธีการคิด OT ในการคำนวณค่า OT นั้นสำหรับพนักงานประจำและพนักงานรายวัน อาจมีวิธีการคิด วิธีการคำนวณท

วิธีการคิด OT พนักงานประจำตามกฎหมาย Read More »

รวมสวัสดิการพนักงานที่น่าสนใจ

สวัสดิการพนักงานที่น่าสนใจ ใครก็อยากได้

ต้องยอมรับว่าสิ่งที่จูงใจให้คนที่กำลังมองหางาน เลือกที่จะตัดสินใจเข้าทำงานหรือเซ็นสัญญาร่วมงานกับบริษัทใดสักบริษัท นอกเหนือไปจากหน้าที่และตำแหน่งงานแล้ว สิ่งสำคัญที่จะมีผลอีกหนึ่งอย่าง ก็คือ สวัสดิการพนักงาน ที่ทางบริษัทหรือองค์กรเสนอมอบให้ และไม่ใช่แค่เพื่อให้ได้พนักงานที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในบริษัทหรือองค์กรเท่านั้น แต่เพื่อที่จะสร้าง Employee Experience สร้างความประทับใจให้พนักงานที่มีประสิทธิภาพคงอยู่ในระยะยาวอีกด้วย สวัสดิการพนักงานคืออะไร สวัสดิการพนักงาน คือ ผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับจากบริษัทเป็นการตอบแทน นอกเหนือไปจากค่าตอบแทนหรือค่าจ้างรายเดือนที่ได้อยู่แล้ว โดยสวัสดิการต่างๆ ตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เข้าไปช่วยลดภาระให้แก่พนักงาน อย่างเช่น ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นส่วนอื่นๆ โบนัส, ค่าเดินทาง, ค่าประกันสุขภาพ, ค่าประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น ซึ่งสวัสดิการส่วนนี้จะทำให้พนักงานหลายคนมีชีวิตที่ดีมากขึ้น และสะท้อนความพึงพอใจออกมาในรูปแบบของการทำงานที่มีประสิทธิภาพเยี่ยม สวัสดิการพนักงานมีประโยชน์กับองค์กรอย่างไร สวัสดิการต่างๆ ของพนักงานนั้น ไม่ได้มีประโยชน์แค่ต่อพนักงานหรือบุคลากรภายในองค

สวัสดิการพนักงานที่น่าสนใจ ใครก็อยากได้ Read More »

Employee Experience สร้างประสบการณ์ที่ดีให้พนักงาน

รู้จัก Employee Experience สร้างประสบการณ์ที่ดีให้พนักงาน

ปัจจุบันรูปแบบการทำงานของหลายบริษัทหลายองค์กรได้มีความเปลี่ยนไป หลายที่เริ่มหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับการสร้าง Employee Experience ให้กับพนักงานและบุคลากรในองค์กรเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานและบุคลากรภายในองค์กรมี Productivity ที่ดีกว่าเดิม และสำหรับบริษัทหรือองค์กรที่ต้องการจะก้าวทันโลก ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนให้องค์กรก้าวหน้า บทความนี้จะมีประโยชน์อย่างมากทีเดียว Employee Experience คืออะไร Employee Experience หมายถึง ประสบการณ์ของบุคลากร หรือประสบการณ์ที่พนักงานได้รับตลอดช่วงระยะเวลาการทำงานภายในองค์กรนั่นเอง ซึ่งโดยปกติแล้วหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า Customer Experience ที่หมายถึงประสบการณ์ของลูกค้ามากกว่า ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันในบริบทเพียงแต่คำว่า Employee Experience นั้นเปรียบพนักงานหรือบุคลากรภายในองค์กรเป็นลูกค้าแทนนั่นเอง ซึ่งส่วนนี้จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ HR ที่จะต้องเป็นผู้สร้างความประทับใจ ประสบการณ์ที่ดีให้แก่พนักงานภายในองค์กร ให้พนักงานมีความสนุกกับการทำงาน และให้พนักงานอยากที่จะทำงานอยู่ภายในองค์กรต

รู้จัก Employee Experience สร้างประสบการณ์ที่ดีให้พนักงาน Read More »

จ้างทำบัญชีดีอย่างไร ทำไมบริษัทต้องจ้าง

จ้างทำบัญชีดีอย่างไร ทำไมบริษัทต้องจ้าง

สำหรับองค์กรหรือบริษัททั้งหลาย น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าการทำบัญชี คือ สิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรและทุกบริษัทจะต้องมีการจัดทำ ซึ่งการทำบัญชีมีความซับซ้อนไม่น้อย หลายองค์กรหลายบริษัทจึงเลือกการจ้างทำบัญชีไปเลยหรือบางที่อาจมีการรับพนักงานบัญชีเข้ามาดูแล แต่สำหรับองค์กรหรือบริษัทเปิดใหม่ที่ลังเลอยู่ระหว่างการจ้างทำและการรับพนักงานบัญชีประจำแบบไหนดีกว่ากัน บทความนี้จะพาไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อดีของการจ้างทำบัญชีว่ามีข้อดีอย่างไรบ้าง? ทำไมต้องจ้างทำบัญชี เนื่องจากปัจจุบันหลายองค์กรหลายบริษัท หันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับการจ้างทำบัญชีหรือสนใจเกี่ยวกับการจ้างสำนักงานบัญชี ให้เข้ามาดูแลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางการเงินของบริษัทกันมากกว่าการเลือกจ้างพนักงานบัญชีประจำ จึงอาจทำให้บริษัทเปิดใหม่หรือเจ้าของกิจการที่เพิ่งเริ่มต้นเข้าสู่วงการ เกิดความสงสัยว่าทำไมปัจจุบันการจ้างสำนักงานบัญชี FAS เข้ามาดูแลจึงได้รับความนิยมมากกว่า ซึ่งแน่นอนว่าการจ้างสำนักบัญชีเข้ามาดูแลหลักๆ แล้วจะเป็นในเรื่องของความแม่นยำและความถูกต้อง เนื่องจากสำนักงานบัญชีนั้นมีประสบการณ์สูง แต่นอกเหนือจากเห

จ้างทำบัญชีดีอย่างไร ทำไมบริษัทต้องจ้าง Read More »

ยื่นงบการเงินคืออะไร

รวมทุกสิ่งเกี่ยวกับ “ยื่นงบการเงิน”

สำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่หรือเจ้าของกิจการที่เพิ่งเริ่มต้น การยื่นงบการเงินคือหนึ่งในสิ่งที่ควรให้ความสำคัญอย่างมากเลยทีเดียว แต่แน่นอนว่าสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ อาจจะยังไม่มีความรู้หรือข้อมูลในเรื่องนี้กันเท่าไหร่นัก เพราะประสบการณ์ยังน้อยทำให้ขาดความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ แต่รู้หรือไม่ว่าถ้าเปิดบริษัทไม่เคยยื่นงบการเงินมาก่อน บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นงบการเงินเอามาให้แล้ว ยื่นงบการเงินคืออะไร การยื่นงบการเงิน คือ รายงานที่จะทำให้หน่วยงานราชการทราบถึงฐานะทางการเงินของกิจการ และกระแสเงินสดของกิจการ โดยตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 กฎหมายได้มีการกำหนดเอาไว้ว่าผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดทำบัญชีของบริษัทหรือของกิจการจะต้องมีการส่งงบการเงินให้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยจะต้องทำการยื่นงบการเงินเป็นประจำทุกปี ไม่ว่าจะมีการดำเนินกิจการหรือไม่ก็ตาม ควรเริ่มยื่นงบการเงินเมื่อไหร่ ในการยื่นงบการเงินนั้นตามระยะเวลาของกฎหมายที่มีการกำหนดเอาไว้ จะต้องมีการนำส่งงบการเงินภายในระยะเวลา 5 เดือน ยกตัวอย่างเช่นหากในกรณีที่ระยะเวลาบัญชี ได้แก่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม วันปิดรอบป

รวมทุกสิ่งเกี่ยวกับ “ยื่นงบการเงิน” Read More »

หน้าที่ของสำนักงานบัญชีที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโต

หน้าที่ของสำนักงานบัญชีที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโต

ในการทำธุรกิจสิ่งที่มีความวุ่นวายและมีความปวดหัวมากที่สุด คงหนีไม่พ้นเรื่องของการทำบัญชี เอกสารการเงินต่างๆ ซึ่งการทำงานในส่วนนี้ถือได้ว่าเป็นส่วนที่มีความซับซ้อน ดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาดูแลในส่วนเรื่องของบัญชีจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องหน้าที่ของสำนักงานบัญชีโดยเฉพาะ สำหรับเจ้าของธุรกิจที่สนใจอยากจ้างทำบัญชี บทความนี้สามารถให้ข้อมูลแก่คุณได้ หน้าที่ของสำนักงานบัญชี สำหรับเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการ ที่กำลังมองหาสำนักงานบัญชีหรืออยากที่จะจ้างทำบัญชี สามารถทำความเข้าใจถึงหน้าที่สำนักงานบัญชีว่ามีอะไรบ้าง เพื่อให้ประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะเริ่มต้นจ้างสำนักงานบัญชีให้เข้ามาดูแลให้ธุรกิจเติบโตขึ้นไปอีกขั้น โดยหน้าที่ของสำนักงานบัญชีมีดังนี้ งานที่กฎหมายบังคับ ในส่วนแรกที่สำนักงานบัญชีจะเข้ามาช่วยดูแล คือ งานที่กฎหมายบังคับ อาทิเช่น ยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54), ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30 และ ภ.พ.36), ยื่นประกันสังคม (การนำส่งเงินสมทบรายเดือน, การแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ และการแจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนในกรณีที่มีการลาออก), ดู

หน้าที่ของสำนักงานบัญชีที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโต Read More »

โปรแกรมเงินเดือนที่ดีที่สุด 2024

5 อันดับโปรแกรมเงินเดือนที่ดีที่สุด 2024

เมื่อรูปแบบการทำงานก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทำให้โปรแกรม HR หรือโปรแกรมเงินเดือนได้เข้ามาเป็นตัวช่วยประสานระหว่างองค์กรและพนักงาน และเป็นเครื่องมือที่มีส่วนช่วยยกระดับให้องค์กรมีเสถียรภาพในการดำเนินงาน และทำให้ธุรกิจเติบโตมากยิ่งขึ้น ดังนั้นโปรแกรมเงินเดือนที่ดีที่สุดจึงเป็นสิ่งที่หลาย ๆ องค์กรกำลังให้ความสนใจอย่างมากในขณะนี้ โปรแกรม HR คืออะไร โปรแกรม HR คือโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อช่วยงานด้านทรัพยากรมนุษย์ สามารถจัดการงานระบบบุคคลให้มีระบบระเบียบ มีการทำงานที่ง่ายมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดตารางงานของพนักงาน ข้อมูลของพนักงาน การลาหยุด คำนวณเงินเดือนและสวัสดิการ รวมไปถึงการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน เป็นต้น รวมโปรแกรมเงินเดือนที่ดีที่สุด 2024 สำหรับโปรแกรม HR ที่มีในท้องตลาดตอนนี้ มีให้เลือกหลายค่ายด้วยกัน สำหรับองค์กรที่กำลังมองหาโปรแกรม HR เพื่อนำเอามาใช้ภายในองค์กร แต่ยังเลือกไม่ได้ว่า โปรแกรมเงินเดือนอันไหนดี 5 โปรแกรม HR ที่พวกเราได้รวบรวมมาให้ในวันนี้ ถือเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมในอันดับต้นๆ สามารถเปรียบเทียบความแตกต่าง ก่อนตัดสินใจเลือกใช้ได้ตามข้อมูลดังต่อไ

5 อันดับโปรแกรมเงินเดือนที่ดีที่สุด 2024 Read More »

ประโยชน์ของโปรแกรม HR ที่องค์กรไม่ควรมองข้าม

รวม 9 ประโยชน์ของโปรแกรม HR ที่องค์กรไม่ควรมองข้าม

โปรแกรม HR สําเร็จรูปหรือ Human Resource Management software โปรแกรมที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาองค์กร รวมถึงเป็นโปรแกรมที่จะทำให้การจัดการงานต่างๆ ภายในองค์กรลื่นไหลและเป็นระบบตามที่ได้มีการวางแผนเอาไว้ โดยโปรแกรมนี้สามารถช่วยยกระดับองค์กรให้เข้าสู่การทำงานยุคใหม่ จะมีส่วนช่วยให้องค์กรสามารถเดินไปข้างหน้า และเพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาไปต่อได้ไกลกว่าเดิม ประโยชน์ของโปรแกรม HR  หลายๆ องค์กรอาจจะรู้จักโปรแกรม HR สําเร็จรูปและได้นำเอา โปรแกรมบริหารงานบุคคล HR เหล่านี้มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรกันแล้ว แต่สำหรับองค์กรที่ยังลังเลในการนำเอาเทคโนโลยีใหม่นี้มาใช้ สามารถนำเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้ วันนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับประโยชน์ของโปรแกรม HR ที่องค์กรทุกประเภทควรใช้ โดยประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 1. ลดการใช้เอกสาร เมื่อเป็นการทำงานในรูปแบบขององค์กร สิ่งที่สร้างปัญหาให้กับหลายๆ องค์กร คือ เรื่องของเอกสาร แน่นอนว่าการทำงานในรูปแบบขององค์กรนั้น HR มีงานเอกสารที่จะต้องจัดการเป็นจำนวนมาก โปรแกรมบริหารงานบุคคล HR สามารถที่จะเข้ามาช่วยลดภาระงานในส่วนนี้ลง เ

รวม 9 ประโยชน์ของโปรแกรม HR ที่องค์กรไม่ควรมองข้าม Read More »

Scroll to Top