chat
forum
forum
forum
call

บริการองค์กร

บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงานและบริการจดทะเบียนบริษัท

ทำไมต้องฮิวแมนิก้า?

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่า เรารู้วิธีทำให้กระบวนการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานของคุณสะดวกและรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม จากความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายของเรา เราจัดเตรียมทุกขั้นตอนที่มีคุณภาพตั้งแต่การให้คำปรึกษา การเตรียมเอกสารที่จำเป็น ไปจนถึงการอนุมัติวีซ่าและใบอนุญาตทำงานของคุณ

บริการชาวต่างชาติที่สะดวก ครบวงจร

ฮิวแมนิก้าให้บริการแบบครบวงจรสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจหรือเริ่มทำงานในประเทศไทย

การยื่นขอวีซ่าและการต่ออายุวีซ่า

ใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ

การแปลงวีซ่าทำงาน

ให้ ฮิวแมนิก้า เป็นผู้ดำเนินการเพื่อคุณภาพงานที่รวดเร็วและแม่นยำ

ในฐานะผู้ให้บริการมืออาชีพ เรารู้วิธีทำให้กระบวนการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานของคุณสะดวกและรวดเร็วกว่าที่เคย เราจะช่วยเหลือคุณตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสารที่จำเป็นไปจนถึงการอนุมัติวีซ่าและใบอนุญาตทำงานของคุณ

 • เรารับประกันคุณภาพและมาตรฐานการบริการจากประสบการณ์ที่แตกต่าง
 • เรามีความรู้เกี่ยวกับการเตรียมเอกสารที่จำเป็นและกระบวนการขอวีซ่าแบบครบวงจร
 • เราพร้อมให้คำปรึกษาและตอบทุกปัญหาทันที

บริการจดทะเบียนบริษัท

เปิดตัวธุรกิจของคุณโดยไม่ต้องกังวล

สร้างธุรกิจของคุณอย่างราบรื่นด้วยทีมงานมืออาชีพของ ฮิวแมนิก้า ฮิวแมนิก้า ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ลดความซับซ้อนของขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท ความยุ่งยากน้อยลง และขจัดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด ทำให้คุณเปิดตัวธุรกิจใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไร้กังวล


เตรียมตัวขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยอย่างไร ?

ในการยื่นขอวีซ่าทำงานและใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย มีข้อกำหนดและเงื่อนไขพื้นฐานที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม อย่างไรก็ตาม กระบวนการต้องใช้เวลาในการดำเนินการด้วยตนเอง

 • บริษัทต้องมีทุนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท และต้องมีอัตราส่วนพนักงานไทย 4 คนต่อพนักงานต่างชาติ 1 คน
 • พนักงานต่างด้าวต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้าม
 • อาชีพนั้นต้องไม่เป็นอาชีพต้องห้ามและมีความจำเป็นในการจ้างงาน
 • ชาวต่างชาติจะได้รับวีซ่าชั่วคราวและอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังชั่วคราว
 • ที่เหลือฮิวแมนิกาจะเป็นคนดูแลให้คุณเอง

เริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งด้วย Humanica

ทุกก้าวแรกในการจดทะเบียนบริษัทเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องทำ เราลดความซับซ้อนของขั้นตอนเหล่านี้และจะช่วยให้คุณดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จเร็วขึ้นโดยปราศจากความเสี่ยงและข้อผิดพลาดใดๆ ทำให้คุณเปิดตัวธุรกิจใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการบริการของเรา

บริการจดทะเบียนบริษัท

 • รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด บริษัทมหาชน ห้างหุ้นส่วนจำกัดในประเทศไทย
 • การแปลงบริษัทเอกชนเป็นบริษัทมหาชน
 • การเพิ่มและลดทุนของบริษัท
 • หนังสือบริคณห์สนธิ (อ.บ.)
 • การจดทะเบียนแปรสภาพและเลิกห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ

 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและยกเลิกภาษีธุรกิจเฉพาะ

งานประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

 • ทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตน/ลูกจ้าง
 • คำขอแก้ไขนายจ้างและลูกจ้าง

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ

 • การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ
 • การลงทะเบียนลิขสิทธิ์
 • ต่ออายุเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ

บริการเสริมเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของคุณ

 • บริการอีคอมเมิร์ซ
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในประเทศไทย
 • คำขอส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย (FBL)
 • การอนุญาตให้ตรวจสอบหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์
 • การติดตั้งป้าย การเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกการชำระเงิน

บริการจดทะเบียนบริษัทอย่างมืออาชีพกับ Humanica

 • ปรึกษาการเตรียมใบสมัครและเอกสารประกอบการลงทะเบียน
 • ตรวจสอบเอกสารให้มีคุณภาพและถูกต้องก่อนยื่นจดทะเบียน
 • ดำเนินการลงทะเบียนทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • ติดตามสถานะการจดทะเบียนธุรกิจของคุณ
 • ได้งานที่มีคุณภาพทำให้ธุรกิจดำเนินธุรกรรมได้อย่างสำเร็จ

การก้าวไปข้างหน้า การเปลี่ยนแปลง หรือการไปสู่ทิศทางใหม่ จำเป็นต้องใช้ความกล้าหาญ

เราพร้อมสนับสนุนให้คุณก้าวไปอีกขั้น

Scroll to Top