บริการองค์กร

มั่นใจได้กับกระบวนการจดทะเบียนบริษัทที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ในประเทศไทย

การเริ่มต้นบริษัทมาพร้อมกับความรับผิดชอบมากมาย และนั่นคือที่มาของบริการองค์กรของเรา เราช่วยเหลือบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางในภาระงานต่างๆ เช่น การจดทะเบียนบริษัท การบริหารจัดการ การจัดการบัญชีเงินเดือน และอื่นๆอีกมากมาย

บริการจดทะเบียนบริษัท

เปิดตัวธุรกิจของคุณโดยไม่ต้องกังวล

สร้างธุรกิจของคุณอย่างราบรื่นด้วยทีมงานมืออาชีพของ ฮิวแมนิก้า ฮิวแมนิก้า ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ลดความซับซ้อนของขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท ความยุ่งยากน้อยลง และขจัดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด ทำให้คุณเปิดตัวธุรกิจใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไร้กังวล

ขอบเขตการบริการของเรา

บริการจดทะเบียนบริษัท

 • รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด บริษัทมหาชน ห้างหุ้นส่วนจำกัดในประเทศไทย
 •  การแปรสภาพบริษัทเอกชนเป็นบริษัทมหาชน  
 • การเพิ่มและลดทุนของบริษัท
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัดและจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ

 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและยกเลิกภาษีธุรกิจเฉพาะ

งานประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

 • ทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตน/ลูกจ้าง
 • คำขอแก้ไขนายจ้างและลูกจ้าง

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ

 • การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ
 • การจดลิขสิทธิ์
 • ต่ออายุเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ

บริการเสริมเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของคุณ

 • บริการอีคอมเมิร์ซ
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในประเทศไทย
 • คำขอส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย (FBL)
 • การยื่นขออนุญาตตรวจสอบหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
 • การติดตั้งป้าย การเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกการชำระเงิน

บริการจดทะเบียนบริษัทอย่างมืออาชีพกับ Humanica

 • ปรึกษาการเตรียมใบสมัครและเอกสารประกอบการลงทะเบียน
 • ตรวจสอบเอกสารให้มีคุณภาพและถูกต้องก่อนยื่นจดทะเบียน
 • ดำเนินการลงทะเบียนทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 • ติดตามสถานะการจดทะเบียนธุรกิจของคุณ
 • ได้งานที่มีคุณภาพทำให้ธุรกิจดำเนินธุรกรรมได้อย่างสำเร็จ

การก้าวไปข้างหน้า การเปลี่ยนแปลง หรือการไปสู่ทิศทางใหม่ จำเป็นต้องใช้ความกล้าหาญ

เราพร้อมสนับสนุนให้คุณก้าวไปอีกขั้น

Scroll to Top