รายชื่อลูกค้า

เราให้บริการโซลูชันการจัดการทรัพยากรบุคคลที่เป็นนวัตกรรมแก่ลูกค้าในกว่า 35 ประเทศตั้งแต่ปี 2542 และมีลูกค้าจำนวนมากจากหลากหลายสาขาธุรกิจ

หมวดหมู่

การบินและการเดินทาง

บริการอาคาร

การสื่อสาร

การให้คำปรึกษา

การศึกษา

พลังงานและทรัพยากร

บริการทางการเงิน

รัฐบาล

ดูแลสุขภาพ

ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม

ประกันภัย

ธุรกิจการผลิต

สื่อและความบันเทิง

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

บริการอื่นๆ

เภสัชกรรม

บริการระดับมืออาชีพและธุรกิจ

ธุรกิจค้าปลีก

Scroll to Top