สวัสดิการพนักงานคืออะไร

สวัสดิการพนักงานคืออะไร? อัปเดตสวัสดิการน่าสนใจ 2024

การทำงานของคนในแต่ละเจเนอเรชัน ล้วนมีความแตกต่างกัน สำหรับเจเนอเรชัน X ที่มีความอดทนสูง เน้นการทำงานตามทำสั่ง ซึ่งแตกต่างกับเจเนอเรชัน Y และ Z ที่มีความเป็นตัวเองสูง สามารถรับผิดชอบงานให้สำเร็จตามวิธีของตัวเอง และต้องการอิสระในการทำงานมากขึ้น เพราะฉะนั้นนโยบายสวัสดิการพนักงาน สวัสดิการบริษัท จึงมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าทำงานของคนยุคปัจจุบัน โดยสวัสดิการคืออะไรมีกี่ประเภท Humanica รวมคำตอบมาไว้ให้แล้ว

สวัสดิการคืออะไรมีกี่ประเภท

สวัสดิการมีกี่ประเภท

สวัสดิการพนักงาน หรือ employee benefit คือ ผลประโยชน์ของพนักงานที่ได้รับเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินเดือน แบ่งออกเป็นสองประเภท ดังนี้

1. สวัสดิการตามกฎหมาย

ก่อนเลือกเข้าทำงาน แนะนำให้สอบถามทางบริษัท ‘สวัสดิการตามกฎหมายมีอะไรบ้าง’ เพื่อรักษาผลประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับขั้นพื้นฐาน ได้แก่ 1.) น้ำดื่มและห้องน้ำ 2.) กรณีมีลูกจ้างมากกว่า 200 คนขึ้นไป ต้องจัดเตรียมห้องพยาบาล 3.) มีสถานพยาบาลรองรับ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

2. สวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย

สำหรับสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายนั้น  สวัสดิการมีอะไรบ้าง Humanica ขอยกตัวอย่างสวัสดิการพนักงานที่น่าสนใจเพิ่มเติมดังนี้ 1.) ค่าล่วงเวลา (OT) 2.) เบี้ยขยัน 3.) โบนัสประจำปี 4.) ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิต 5.) อาหารกลางวัน 6.) ที่จอดรถฟรี 7.) รถรับส่งหรือค่าที่พัก/ค่าเดินทาง เป็นต้น

สวัสดิการแบบไหนที่พนักงานยุคใหม่มองหา 2024

เพราะการทำงานของคนยุคก่อน ไม่ตอบโจทย์คนยุคใหม่อีกต่อไป ส่งผลให้หลายบริษัทเลือกที่จะปรับตัว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ และเตรียมตอบคำถามยอดฮิตในขณะสัมภาษณ์พนักงานใหม่ที่มักถามว่า ‘สวัสดิการพนักงานมีอะไรบ้าง?’

1. คอร์สพัฒนาทักษะพนักงาน

ถ้าต้องการให้บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็ว เพียงความเก่งของเจ้าของบริษัทคงไม่อาจต่อสู้กับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ ที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะบริษัทที่ต้องการการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา แต่พนักงานเองก็ต้องการการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ เช่นกัน 

2. Flexible work

สำหรับบางงาน บางบริษัทอาจใช้คอนเซ็ปต์ Work Life Balance ได้ค่อนข้างยาก เพราะขึ้นอยู่กับเนื้องานแต่ละประเภท แต่สำหรับ Flexible work เชื่อว่าบริษัทสามารถปรับให้เข้ากับการทำงานของคนยุคใหม่ได้ เช่น Work From Home, Work From Anywhere, Workation หรือ Hybrid-Work โดยวัดผลที่ผลงาน ไม่ใช่วัดผลที่เวลาเข้า/ออกงาน

3. สุขภาพจิตต้องมาก่อน

ขึ้นชื่อว่าการทำงาน ไม่มีงานไหนที่สบายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ย่อมต้องประสบกับความเครียด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจุกจิกรายวัน หรือปัญหาใหญ่ที่ถาโถมเข้ามา เพราะฉะนั้นสวัสดิการพนักงานด้านปรึกษาสุขภาพจิต จึงเป็นที่ต้องการ

ค่าตอบแทน (Compensation) กับ สวัสดิการแตกต่างกันไหม

ค่าตอบแทน กับ สวัสดิการต่างกันไหม

คำตอบคือ มีความแตกต่างกัน โดยค่าตอบแทนจะอยู่ในรูปแบบของตัวเงินที่ตกลงกันไว้ เช่น เงินเดือน  ส่วนสวัสดิการพนักงานจะอยู่ในรูปแบบผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น สวัสดิการบริษัทต่างๆ ที่กล่าวถึงไปข้างต้น

สรุปบทความ

การที่บริษัทไม่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในการทำงานของคนยุคใหม่ ส่งผลเสียมากกว่าที่คิด อาจทำให้เกิดสภาวะขาดแรงงาน จนโปรเจคต้องหยุดชะงัก อันเนื่องมาจากการลาออกของพนักงาน Humanica ทราบถึงความเสี่ยงนี้เป็นอย่างดี จึงออกแบบการบริการที่ชื่อว่า Humanica Consulting Service เน้นให้คำแนะนำด้านการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไม่ให้ลาออก สามารถขอคำปรึกษาเรื่องสวัสดิการพนักงาน สวัสดิการบริษัทได้ที่ Humanica เพื่อรักษาคนเก่งให้อยู่กับเรา

Scroll to Top