บริการด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

ทำไมต้องฮิวแมนิก้า?

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวีซ่า เรารู้วิธีทำให้กระบวนการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานของคุณสะดวกและรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม จากความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายของเรา เราจัดเตรียมทุกขั้นตอนที่มีคุณภาพตั้งแต่การให้คำปรึกษา การเตรียมเอกสารที่จำเป็น ไปจนถึงการอนุมัติวีซ่าและใบอนุญาตทำงานของคุณ

บริการชาวต่างชาติที่สะดวก ครบวงจร

ฮิวแมนิก้าให้บริการแบบครบวงจรสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจหรือเริ่มทำงานในประเทศไทย

VISA Application

การยื่นขอวีซ่าและการต่ออายุวีซ่า

ใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ

การแปลงวีซ่าทำงาน

HUMANICA

ให้ HUMANICA เป็นผู้ดำเนินการเพื่อคุณภาพงานที่รวดเร็วและแม่นยำ

ในฐานะผู้ให้บริการมืออาชีพ เรารู้วิธีทำให้กระบวนการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานของคุณสะดวกและรวดเร็วกว่าที่เคย เราจะช่วยเหลือคุณตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสารที่จำเป็น ไปจนถึงการอนุมัติวีซ่าและใบอนุญาตทำงานของคุณ

 • เรารับประกันคุณภาพและมาตรฐานการบริการจากประสบการณ์ที่แตกต่าง
 • เรามีความรู้เกี่ยวกับการเตรียมเอกสารที่จำเป็นและกระบวนการขอวีซ่าแบบครบวงจร
 • เราพร้อมให้คำปรึกษาและตอบทุกปัญหาทันที

เตรียมตัวขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยอย่างไร ?

ในการยื่นขอวีซ่าทำงานและใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย มีข้อกำหนดและเงื่อนไขพื้นฐานที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม อย่างไรก็ตาม กระบวนการต้องใช้เวลาในการดำเนินการด้วยตนเอง

 • บริษัทต้องมีทุนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท และต้องมีอัตราส่วนพนักงานไทย 4 คนต่อพนักงานต่างชาติ 1 คน
 • พนักงานต่างด้าวต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้าม
 • อาชีพนั้นต้องไม่เป็นอาชีพต้องห้ามและมีความจำเป็นในการจ้างงาน
 • ชาวต่างชาติจะได้รับวีซ่าชั่วคราวและอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังชั่วคราว
 • ที่เหลือฮิวแมนิกาจะเป็นคนดูแลให้คุณเอง

บริการด้านการขอวีซ่า และต่อวีซ่า ให้กับ ชาวต่างชาติที่ทำงานบริษัทที่ได้รับการ
ส่งเสริมฯ และบริษัททั่วไป

จัดเตรียมเอกสารเพื่อขอวีซ่า กับทางสถานฑูตไทยในต่างประเทศ

 • การตรวจลงตราวีซ่า ประเภท Non B สำหรับชาวต่างชาติทำงานเป็นพนักงาน
 • การตรวจลงตราวีซ่า ประเภท Non O สำหรับครอบครัวชาวต่างชาติ
 • การตรวจลงตราวีซ่า ประเภท Non ED และผู้ปกครองติดตามบุตร
 • การตรวจลงตราวีซ่า ประเภท Non O สำหรับผู้ฝึกสอน
 • การรายงานการพำนักในไทย ทุก 90 วัน
 • การทำ Re-entry permit เพื่อขอเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทย
 • การเปลี่ยนแปลประเภทวีซ่า
 • การโอนตราประทับวีซ่าไปยังหนังสือเดินทางฉบับใหม่

บริการด้านการขอใบอนุญาตทำงาน ให้กับ ชาวต่างชาติที่ทำงานบริษัทที่ได้รับการ
ส่งเสริมฯ และบริษัททั่วไป

การขอใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติ เพื่อทำงานในประเทศไทย

บริการด้านทำจัดทำและนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี

จัดทำเตรียมแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี

บริการด้านอื่น ๆ

 • จัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบ เพื่อขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • จัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบ เพื่อขอเลขประจำตัวประกันสังคม
 • จัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบ เพื่อขอหนังสือรับรองกรณีต่าง ๆ จากกรมสรรพากร
 • จัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบ เพื่อขอรับรองประวัติอาชญากรรม
 • ให้คำปรึกษาด้านวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน
 • ให้คำปรึกษาด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • เอกสารรับรองถิ่นที่อยู่เพื่อใช้ในการทำใบขับขี่ และซื้อขายรถ

การก้าวไปข้างหน้า การเปลี่ยนแปลง หรือการไปสู่ทิศทางใหม่ จำเป็นต้องใช้ความกล้าหาญ

เราสนับสนุนให้คุณก้าวไปอีกขั้น

Scroll to Top