แนะนำฟังก์ชันเด่นของ Workplaze จาก Humanica ที่องค์กรไม่ควรพลาด

แนะนำฟังก์ชันเด่นของ Workplaze จาก Humanica ที่องค์กรไม่ควรพลาด

หากคุณต้องการที่จะลดความซับซ้อนและยกระดับของระบบ HR ภายในองค์กร ให้ดีมากยิ่งขึ้น ทั้งมีความแม่นยำ รวดเร็ว และเพิ่มความเสถียรและประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร ระบบ HR คือตัวช่วยที่จะเข้ามาช่วยยกระดับงานบริหารทรัพยากรบุคคลจัดการระบบปรับทิศทางโครงสร้างที่ส่งผลดีต่อองค์กร มาดูกันว่า ระบบ workplaze HR CORE จาก Humanica มีฟังก์ชั่นมีอะไรบ้างที่น่าสนใจ

HR Core คืออะไร

HR Core คือ ระบบทรัพยากรบุคคลหลัก ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กร โดยกิจกรรมหลักเหล่านี้จะครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่ การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผล การให้รางวัลตอบแทน ไปจนถึงการจ้างงานและเลิกจ้างพนักงาน ซึ่ง HR Core โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

  1. การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน (Recruitment and Selection) หมายถึง กระบวนการหาบุคคลที่เหมาะสมมาทำงานให้กับองค์กร โดยกระบวนการนี้อาจรวมถึงการประกาศรับสมัครงาน สัมภาษณ์ ทดสอบ และคัดเลือกพนักงานที่เหมาะสม
  2. การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน (Development and Training) หมายถึง กระบวนการพัฒนาทักษะและความรู้ของพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์กร
  3. การประเมินผลและการให้รางวัลตอบแทน (Performance Management and Reward) หมายถึง กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้สามารถพัฒนาพนักงานและมอบรางวัลตอบแทนที่เหมาะสม
  4. การบริหารแรงงานสัมพันธ์ (Labor Relations) หมายถึง กระบวนการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำงานและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร

นอกจากกิจกรรมหลักของ HR Core แล้ว ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาจยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติม เช่น การบริหารสวัสดิการพนักงาน การบริหารความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น

ฟังก์ชัน Workplaze ที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง

อย่างที่บอกไปข้างต้นว่า HR CORE คือ รากฐานที่มีความสำคัญต่อองค์กร ที่เป็นการออกแบบโซลูชันทรัพยากรบุคคล โดยเน้นไปที่พนักงานและบุคลากรเป็นสำคัญ เพิ่มความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการทำงาน ให้การประสานงานภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย Workplaze ระบบ HR ที่ได้รับการพัฒนาจาก Humanica ได้มีการนำเอาฟังก์ชันที่จำเป็นต่อระบบ HR มาปรับปรุงให้มีขั้นตอนที่ง่ายมากยิ่งขึ้น มีฟังก์ชันที่น่าสนใจดังนี้

ระบบจัดการแผนผังองค์กร

ฟังก์ชัน Workplaze ที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง

ระบบจัดการแผนผังองค์กร ฟังก์ชันที่จะมีการแสดงโครงสร้างภายในขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น ภาพ การจัดการ และการสื่อสาร เพื่อที่จะรองรับข้อกำหนดของภารกิจ อีกทั้งยังสามารถที่จะทำการสร้างและปรับโครงสร้างใหม่ด้วยการใช้เครื่องมือที่มีการออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ง่าย โดยสามารถทำการสร้างและปรับโครงสร้างได้บ่อยตามที่ต้องการ

ระบบจัดเก็บข้อมูลพนักงานครบวงจร

หากจะพูดถึงสิ่งที่น่าสนใจ เกี่ยวกับ Workplaze HR CORE นี้ว่ามีฟังก์ชั่นมีอะไรบ้าง สิ่งที่จะขาดไม่ได้ที่ Humanica ให้ความสำคัญ คือ ระบบจัดเก็บข้อมูลพนักงานภายในองค์กร ที่มีการจัดเก็บถาวรที่มีความปลอดภัย และบุคลากรภายในองค์กรสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถที่จะแชร์ข้อมูลและอัปเดตข้อมูลของตัวเองได้อย่างถูกต้อง

ระบบ ESS สำหรับพนักงาน

เพิ่มความสะดวกและง่ายในเรื่องของวันลา ไม่ว่าจะ ลากิจ, ลาป่วย, ลาพักร้อน ระบบ ESS อนุญาตให้พนักงานสามารถเข้าถึงและจัดการวันลาได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยังสามารถที่จะตรวจสอบประวัติการลา ตรวจสอบข้อมูลการเงิน และสามารถที่จะทำการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ด้วยตัวเองได้เช่นเดียวกัน

จัดการระบบผ่านแอปพลิเคชันได้

ทำไมต้องเลือกระบบ HR Core จาก Humanica

Workplaze เป็นระบบจัดการงานที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีการออกแบบมาให้ทันสมัย สามารถเข้าใช้งานและจัดการได้ผ่านทางแอปพลิเคชันผ่านทางมือถือ แท็บเล็ต ทุกรุ่น มีการรองรับการใช้งานในหลายภูมิภาคส่วนทั่วโลก สามารถเลือกปรับเปลี่ยนภาษาทั้งตัวระบบและภาษาในการป้อนข้อมูล นอกจากนี้ Workplaze ระบบ HR ที่ได้รับการพัฒนาจาก Humanica ยังมีความสามารถแก้ไขการแปลที่เชื่อถือได้

จัดการสวัสดิการของพนักงานได้ง่ายๆ

สวัสดิการต่างๆ ล้วนมีความสำคัญ โบนัส, วันหยุด, ประกันสังคม, ค่าล่วงเวลา, เบี้ยขยัน และสวัสดิการอื่นๆ ภายในองค์กรที่แตกต่างกันออกไป สามารถที่จะทำการจัดการผ่านระบบ HR CORE โดยระบบนี้จะสามารถทำให้ฝ่ายจัดการทรัพยากรสามารถที่จะเข้ามาจัดการเพิ่มและปรับเปลี่ยนสวัสดิการพนักงานภายในองค์กรได้ง่าย อีกทั้งพนักงานภายในสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลและอัปเดตสวัสดิการ รักษาสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับได้ด้วยตัวเอง

ทำไมต้องเลือกระบบ HR Core จาก Humanica

Workplaze ระบบ HR CORE จาก Humanica มีการพัฒนาระบบและฟังก์ชันที่มีความสำคัญ ออกแบบมาอย่างเหมาะสมและตอบโจทย์สำหรับการใช้งานระหว่างองค์กร จึงทำให้ระบบ HR นี้ได้รับความสนใจและความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำมากกว่า 5,000 แห่ง โดย Humanica Group มีประสบการณ์มาก ด้วยการติดต่อกับลูกค้าในแต่ธุรกิจอุตสาหกรรม ทำให้เรามีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนำเอาไปพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นในทุกวัน และนำเอาโซลูชัน HR ที่มีประสิทธิภาพมาส่งมอบเพื่อเพิ่มความก้าวหน้าของธุรกิจในอนาคต

สรุปบทความ

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรถือเป็นหนึ่งในรากฐานที่มีความสำคัญในทุกๆ ด้าน ที่จะส่งผลต่อองค์กรในระยะยาว หากต้องการที่จะให้การทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น ระบบ HR CORE จึงระบบที่ควรให้ความสำคัญ และหากอ่านกันมาถึงส่วนสุดท้ายของบทความแล้ว หลายท่านคงจะได้ทำความเข้าใจถึง Workplaze ระบบ HR ที่ฮิวแมนิก้าเป็นผู้พัฒนาแล้วว่า มีฟังก์ชั่นมีอะไรบ้าง มีความพิเศษที่แตกต่างจากเจ้าอื่นอย่างไร สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ตลอด 24 ชั่วโมง หากสนใจสามารถกรอกข้อมูล และส่งข้อความถึงเรา เพื่อทำการขอนัดรับการสาธิตการใช้งานกับผู้เชี่ยวชาญของเรา

Scroll to Top