การรับพนักงานเก่าเข้าทำงาน

การรับพนักงานเก่าเข้าทำงาน ตัดสินใจอย่างไรดี

การที่เราอยากกลับไปทำงานที่เก่า ในฐานะพนักงาน ถึงแม้จะเคยทำผลงานได้ดีมาก่อน แต่ใช่ว่าบริษัทจะรับเข้าทำงานทันที ย่อมต้องมีหลายปัจจัยให้พิจารณา เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ข้อดีของการรับพนักงานเก่าเข้าทำงาน

แน่นอนว่า ถ้าการรับพนักงานเก่าเข้าทำงาน เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เช่น มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และอยากกลับไปทำงานที่เก่า ส่งผลให้บริษัทนำทักษะเหล่านี้มาต่อยอดใช้ประโยชน์ได้ทันที ก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่ดีที่จะรับเข้าทำงานอีกครั้ง

ปัจจัยที่ควรรับพนักงานเก่าเข้าทำงาน

ปัจจัยที่ควรรับพนักงานเก่าเข้าทำงาน

ในมุมมองของบริษัท โดยเฉพาะฝ่ายบุคคล บางครั้งก็ไม่อาจทราบเหตุผลที่แท้จริง ที่พนักงานอยากกลับไปทำงานที่เก่า ดังนั้นแนะนำให้พิจารณาจากปัจจัยสำคัญทั้ง 3 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. มีความชำนาญ หาตัวจับยาก

การสรรหาพนักงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน รวมทั้งยังมีภาวะความเป็นผู้นำ เรียกได้ว่า ยากเหมือนงมเข็มในมหาสมุทร หากพนักงานไม่ได้สร้างปัญหากับบริษัทก่อนลาออก การรับเข้าทำงานอีกครั้ง จะส่งผลดีต่อบริษัทเป็นอย่างมาก

2. มีเหตุผลจำเป็นในการลาออก

ทุกคนล้วนมีเหตุผลจำเป็นเป็นของตัวเอง และอย่าลืมว่าปัญหาของใคร ย่อมเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเขาคนนั้นเสมอ หากพิจารณาแล้วว่า แท้ที่จริงพนักงานไม่ได้อยากลาออก แต่มีเหตุผลจำเป็นจริงๆ ผู้มีอำนาจตัดสินใจควรยึดประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก

3. ความสัมพันธ์กับคนในองค์กรดี

เคยได้ยินประโยคที่ว่า ‘สังคม Toxic ไหม’ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างทีมที่เก่งและมีความสามัคคีกัน ส่วนใหญ่มักจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง หากพนักงานคนนี้สามารถมาเสริมในส่วนที่ขาดนี้ได้ แนะนำให้พิจารณารับเข้าทำงานอีกครั้ง

ปัจจัยที่ไม่ควรรับพนักงานเก่าเข้าทำงาน

ปัจจัยที่ไม่ควรรับพนักงานเก่าเข้าทำงาน

พนักงานที่อยากกลับไปทำงานที่เก่า สามารถแสดงถึงศักยภาพของบริษัท ที่มีความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ ดังนั้นหากพนักงานมีปัจจัย 1 ใน 3 ข้อ ดังต่อไปนี้ ไม่ควรนำมาพิจารณา เพราะถือว่าคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับบริษัท

1. ออกจากบริษัทไปนานแล้ว

จริงๆ แล้ว การรับพนักงานเก่าเข้าทำงาน บริษัทส่วนใหญ่มักจะไม่เลือกทำ ยกเว้นพนักงานมีความสามารถที่เก่งกาจ เพราะในขณะที่ออกจากบริษัทไปพักใหญ่ แน่นอนว่าภายในบริษัทย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งไม่จำเป็นต้องรับคนเก่าที่คุ้นเคยงานเก่าๆ มาทำงานอีกต่อไปนี้

2. เคยสร้างปัญหาให้บริษัทมาก่อน

หากเป็นบริษัทใหญ่ที่ไม่มีระบบ HR ที่เป็นมาตรฐาน บริษัทอาจไม่ทราบถึงเหตุผลที่แท้จริงในการลาออกของพนักงาน เพราะฉะนั้นก่อนรับพนักงานเก่าเข้าทำงาน ให้สอบถามคนในทีมเสียก่อน หากพบว่าเคยสร้างปัญหามาก่อน จะได้หลบเลี่ยงได้ทัน

3. ไม่มีเป้าหมายในการกลับมาทำงาน

เป้าหมายในการทำงานสำคัญมาก เพราะเป็นแรงขับเคลื่อนให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถ้าพนักงานมีประวัติที่ทำงานเฉื่อยชา ไม่กระตือรือร้น ไม่เคยสร้างผลงานใดๆ บริษัทควรนำปัจจัยเหล่านี้มาพิจารณาว่าควรรับเข้าทำงานอีกครั้งหรือไม่

สรุปบทความ

การทราบข้อมูลของพนักงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเก่าหรือพนักงานใหม่ระบบ HR สำคัญมาก เพราะเป็นแหล่งเก็บการบันทึกข้อมูลที่สำคัญของพนักงานและองค์กร หรือถ้าต้องการปรับแผนผังโครงสร้างพนักงานให้เหมาะกับองค์กร สามารถขอคำปรึกษา Humanica มีระบบ HRM รองรับ ช่วยให้การวางแผน วิเคราะห์ และตัดสินใจในการรับพนักงานเก่าเข้าทำงานได้ง่ายขึ้น

Scroll to Top