เทียบชัด ๆ จ้าง InHouse VS Outsource แบบไหนดีกว่า

ก่อนจะหาคำตอบว่าควรเลือกจ้างแบบไหนดีกว่ากัน Humanica แนะนำให้ทุกคนทำความเข้าใจรูปแบบการจ้างงานระหว่าง InHouse กับ Outsource คืออะไรเสียก่อน เพราะทั้งสองล้วนมีข้อดีและข้อด้อยต่างกันออกไป และจะมีวิธีการเลือกจ้างอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับองค์กร บทความนี้รวบรวมคำตอบมาไว้ให้แล้ว

InHouse คืออะไร

InHouse คือ การจ้างพนักงานภายในองค์กรให้ทำงาน เหมาะกับเนื้องานประเภทที่เป็นงานรูทีน หรือต้องการทำให้แบรนด์แค่เป็นที่รู้จัก ยังไม่เน้นสร้างยอดขาย องค์กรส่วนใหญ่ก็มักจะเลือกให้ InHouse ทำงาน

ข้อดีและข้อด้อยของ InHouse

ข้อดีของ InHouse คือ พนักงานเข้าใจตัวตนของแบรนด์เป็นอย่างดี ทำให้สร้างผลงานได้ตรงจุดประสงค์ อีกทั้งองค์กรสามารถควบคุมงานทั้งหมดได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ, ระยะเวลาในการทำงาน, คุณภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ข้อด้อยของ InHouse คือ มักจะขาดความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์ผลงานให้แปลกใหม่ เพราะทำงานกับแบรนด์เดิมซ้ำๆ จนเกิดเป็นความเคยชิน และขาดมุมมองใหม่ๆ ส่งผลให้ผลงานมีความจำเจ

จ้าง InHouse ข้อดี ข้อเสีย

Outsource คืออะไร

บริษัท outsource คือ การจ้างพนักงานภายนอกองค์กรให้มาทำงานร่วมกัน เหมาะกับเนื้องานประเภทที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มักเรียกพนักงาน Outsource ว่าฟรีแลนซ์หรือเอเจนซี่

ข้อดีและข้อด้อยของ Outsource

ข้อดีของ Outsource คือ ช่วยประหยัดงบประมาณในการจ้างคนขององค์กร เพราะไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานประจำ แต่เลือกจ้าง Outsource แทนเฉพาะตอนที่มีงาน ที่สำคัญมักมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไร้กังวลเรื่องความซ้ำซากจำเจ

ข้อด้อยของ Outsource คือ ข้อมูลลับขององค์กรอาจถูกเปิดเผย หากภายหลังไม่ต่อสัญญาจ้าง outsource (แนะนำให้ทำสัญญาเก็บรักษาความลับ) และในขณะที่ทำงานร่วมกัน Outsource อาจใช้เวลานานพอสมควรในการทำความเข้าใจตัวตนของแบรนด์

วิธีเลือกว่าจะจ้าง InHouse VS Outsource

จ้าง InHouse หรือ Outsource ดี

อย่างที่ทราบ ระหว่างการจ้างงาน InHouse กับ Outsource ล้วนมีข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกันชัดเจน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้องานและความต้องการขององค์กรเป็นหลัก โดยสามารถพิจารณาจากสามวิธีการเลือกจ้าง ดังต่อไปนี้

1. ความเชี่ยวชาญในงานนั้น ๆ

ถ้าองค์กรต้องการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายภายในเวลาจำกัด แต่ยังขาดพนักงานที่จำเป็นต้องมีทักษะเฉพาะด้าน การที่ฝ่าย HR จะสรรหาพนักงานได้ทันท่วงที คงเป็นเรื่องยาก ดังนั้นการเลือกจ้าง Outsource จะช่วยเสริมในส่วนที่ขาดได้ทันเวลา

2. ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการเปิดรับสมัครพนักงานใหม่ ไม่อาจตีเป็นมูลค่าแค่ตัวเงินเท่านั้น เพราะยังเสียเวลาอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการนัดสัมภาษณ์, การฝึกอบรม, การทดลองงาน ส่งผลให้หลายบริษัทเลือกจ้าง Outsource โดยถ้าหากองค์กรกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย สามารถเลือกทำสัญญาจ้าง outsource ตามความเหมาะสมได้เลย

3. ความเข้าใจในองค์กร

นอกจากเจ้าขององค์กรแล้ว เชื่อว่าพนักงาน InHouse ล้วนมีความเข้าใจในองค์กรมากที่สุด เนื่องด้วยระยะเวลาการทำงานบวกกับความใกล้ชิด ทำให้ซึมซับบรรยากาศและวัฒนธรรม ส่งผลให้สามารถผลิตผลงานได้ตรงกับภาพลักษณ์องค์กร เพราะฉะนั้นหากเน้นผลลัพธ์ที่สร้างการรับรู้ การเลือกให้พนักงาน InHouse ทำงาน จะตอบโจทย์มากกว่า

สรุปเกี่ยวกับ InHouse VS Outsource

ตอบคำถามที่ว่า InHouse คืออะไร และ Outsource คืออะไรเป็นที่เรียบร้อย เชื่อว่าตอนนี้ทุกคนสามารถเลือกจ้างพนักงานให้เหมาะสมกับเนื้องานได้ง่ายขึ้น หรือถ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบ HR สามารถปรึกษาเราได้ทุกเมื่อ Humanica พร้อมให้คำแนะนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้ระบบ HRM ที่ถูกออกแบบมาเพื่อนำพาองค์กรของคุณให้เดินทางไปยังทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสมมากที่สุด

Scroll to Top