Key Success Factors คืออะไร

Key Success Factors คืออะไร สำคัญกับองค์กรอย่างไร

เชื่อว่าองค์กรส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง มักมีปัจจัยที่นําไปสู่ความสำเร็จแผนธุรกิจที่ชัดเจน ทั้งนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จไม่ได้ถูกกำหนดจากความต้องการขององค์กร คำถามคือถูกกำหนดมาจากใคร? บทความนี้จะพาทุกคนไปไขข้อข้องใจถึงนิยามความหมายของคำว่า Key Success Factors คืออะไร ถ้าพร้อมแล้ว ไปหาคำตอบพร้อมๆ กันเลย

Key Success Factors คืออะไร

Key Success Factors หรือ ปัจจัยความสำเร็จคือ องค์ประกอบในการวางแผนงานธุรกิจ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแบรนด์กับลูกค้า เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่นำมาสู่ความสำเร็จ โดยการกำหนดปัจจัยแห่งความสำเร็จแผนธุรกิจที่ถูกต้อง ควรกำหนดจากความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เพราะฉะนั้นองค์กรจำเป็นต้องอัปเดตเทรนด์การตลาดอยู่ตลอดเวลา เพื่อหาความต้องการที่แท้จริงและตอบคำถามให้ได้ว่า ‘สินค้าหรือบริการอะไรที่ลูกค้าจะยอมจ่าย’

ตัวอย่าง Key Success Factors ในการทำธุรกิจ

Humanica ขอยกตัวอย่าง Top 5 Key Success Factors ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทํางานที่เหล่าผู้ประกอบการไม่ว่าจะหน้าเก่าหรือหน้าใหม่ไม่ควรพลาด ที่จะนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับองค์กรของคุณ

1. การวางแผนธุรกิจ

ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นหรืออยู่ในช่วงที่กำลังขยายฐานธุรกิจ การวางแผนเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ โดยประกอบไปด้วยสามข้อหลักที่ควรคำนึงถึง ได้แก่ 1.) ธุรกิจต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่ใช่ตอบสนองความต้องการของเจ้าของธุรกิจ 2.) ต้องเป็นธุรกิจที่มีคุณค่าและมีความน่าเชื่อถือ 3.) แผนงานต้องมีความเหมาะสม สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และต้องวัดผลได้

2. พนักงาน

พนักงานเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ข้อควรรู้ คือ ปริมาณไม่สำคัญเท่าคุณภาพ ดังนั้นองค์กรจำเป็นต้องมีระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานมีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ อยู่เสมอ อีกทั้งยังได้รับการดูแลจากสวัสดิการต่างๆ ที่องค์กรจัดเตรียมไว้ให้

3. ระบบการทำงาน

ประสิทธิภาพในการทำงานมักเกิดจากการที่องค์กรมีระบบการทำงานที่ดี เพราะเจ้าขององค์กรคงไม่สามารถควบคุมการทำงานของพนักงานทุกคนได้ แต่ภายใต้ระบบการทำงานที่ถูกจัดวางไว้อย่างถูกต้อง จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระงานบางส่วนได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น การควบคุมงาน การวัดผล หรือการประเมินผลงานต่างๆ

4. การเงิน

การเงินถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทํางานที่ไม่ควรละเลย เพราะเป็นส่วนสำคัญที่สามารถชี้วัดสภาพคล่องทางการเงินขององค์กรได้ โดยเริ่มตั้งแต่การตั้งราคาที่เหมาะสม, ความยืดหยุ่นในการกำหนดราคา, เข้าใจในเรื่องกำไร ขาดทุน, ลงทุนทำการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย รวมทั้งการทำ Cash flow เพื่อให้เห็นภาพรวมของการเงินทั้งหมด

5. สภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน

หากเป็นเมื่อก่อนสภาพแวดล้อมในที่ทำงานอาจไม่ถูกหยิบมาเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ แต่สำหรับคนยุคใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ในการทำงานที่เปลี่ยนไป เน้นสถานที่ทำงานที่สะอาด ปลอดภัย รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เมื่อพนักงานทำงานอย่างมีความสุข ผลลัพธ์ที่ได้ก็ย่อมเป็นผลงานที่มีประสิทธิภาพ

สรุปเกี่ยวกับ Key Success Factors คืออะไร

ด้วยเหตุผลที่ว่า Key Success Factors คือ ปัจจัยที่นําไปสู่ความสำเร็จแผนธุรกิจ ทำให้องค์กรที่ไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่จำเป็นต้องกำหนดปัจจัยเหล่านี้ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีข้อสงสัยในการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจคุณ Humanica แนะนำให้เริ่มต้นจากการวางแผนทรัพยากรองค์กร โซลูชันสำคัญที่ช่วยให้การบริหารองค์กรเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่า SAP Business One

Scroll to Top