บริษัทไม่มีสลิปเงินเดือนผิดกฎหมายไหม

บริษัทไม่มีสลิปเงินเดือนผิดกฎหมายไหม ทำไมต้องมี?

เอกสารใบเสร็จรับเงินที่พนักงานบริษัทได้รับในทุกๆ เดือนเรียกว่า สลิปเงินเดือน แต่เรามักเห็นบางบริษัทไม่มีสลิปเงินเดือนมอบให้แก่พนักงาน จะถือว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ และกฎหมายเกี่ยวกับสลิปเงินเดือน หรือกฎหมายการออกหนังสือรับรองเงินเดือน ครอบคลุมเนื้อหาอะไรบ้าง ไปติดตามพร้อมกันเลย

บริษัทไม่มีสลิปเงินเดือนผิดกฎหมายไหม

ไม่ถือว่าผิดกฎหมาย เพราะไม่มีข้อกฎหมายบังคับในเรื่องนี้

5 เหตุผลที่บริษัทควรจัดทำสลิปเงินเดือน

เหตุผลที่บริษัทควรจัดทำสลิปเงินเดือน

ถึงแม้ว่าไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับสลิปเงินเดือน แต่อย่างที่ทราบกันดี บริษัทส่วนใหญ่มักเลือกที่จะทำสลิปเงินเดือนมอบให้แก่พนักงาน อันเนื่องมาจากเหตุผลที่เป็นประโยชน์ ดังต่อไปนี้

1. นำข้อมูลรายได้ไปคำนวณภาษี

เรียกได้ว่าเป็นเหตุผลหลักที่บริษัทเลือกจัดทำสลิปเงินเดือนให้แก่พนักงานโดยเฉพาะบริษัทใหญ่ เพราะง่ายต่อการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปคำนวณภาษีและวางแผนลดหย่อนภาษีประจำปี โดยนำข้อมูลรายได้ในสลิปเงินเดือนของพนักงานที่ได้ทำเตรียมไว้ในทุกๆ เดือนมาประกอบการคำนวณดังกล่าว

2. แสดงความโปร่งใสในการคำนวณเงินเดือน

จำนวนเงินเดือนที่พนักงานพึงได้รับตามที่ตกลงกันไว้ มักจะไม่ใช่ยอดสุทธิ เพราะบริษัทจำเป็นต้องทำตามข้อกฎหมาย โดยหักเงินส่วนหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม, หักภาษี ณ ที่จ่าย หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างๆ เป็นต้น ข้อมูลในสลิปเงินเดือนจะปรากฏข้อมูลเหล่านี้

3. เป็นหลักฐานยืนยันการจ่ายเงิน

สลิปเงินเดือนก็เปรียบได้กับเป็นใบเสร็จรับเงินทั่วๆ ไป หลังจากบริษัทจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานเป็นที่เรียบร้อย จากนั้นจึงส่งมอบใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้เป็นหลักฐานยืนยันการจ่ายเงินนั่นเอง

4. เพิ่มความน่าเชื่อถือของบริษัท

อีกหนึ่งความสำคัญของสลิปเงินเดือน คือ พนักงานสามารถนำไปใช้ประกอบการทำธุรกรรมต่างๆ ได้ การที่บริษัทมอบสลิปเงินเดือนให้แก่พนักงาน จะช่วยส่งผลอันดีต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของบริษัทได้มากเลยทีเดียว เพราะเป็นการรับประกันได้ว่า หลังจากเข้าทำงานในที่แห่งนี้ จะได้รับเครดิตนำสลิปเงินเดือนไปยื่นทำธุรกรรมการเงินได้

5. ลดข้อพิพาทระหว่างพนักงานและบริษัท

ถึงไม่มีข้อบังคับกฎหมายเกี่ยวกับสลิปเงินเดือน แต่พนักงานบริษัทส่วนใหญ่มักคาดหวังที่จะได้รับ หากบริษัทไม่มีสลิปเงินเดือนให้ ก็อาจเกิดข้อสงสัย หรือเกิดความเคลือบแคลงใจ ส่งผลต่อความรู้สึกแง่ลบที่พนักงานมีต่อบริษัทได้

ข้อสำคัญต้องรู้! สลิปเงินเดือนกับหนังสือรับรองเงินเดือนไม่เหมือนกัน

สลิปเงินเดือนกับหนังสือรับรองเงินเดือนไม่เหมือนกัน

สลิปเงินเดือนและหนังสือรับรองเงินเดือนมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง สำหรับเอกสารสลิปเงินเดือน จะปรากฏรายได้สุทธิ ที่แสดงข้อมูลรายได้ทั้งหมด และรายจ่ายทั้งหมด ส่วนเอกสารหนังสือรับรองเงินเดือน จะปรากฏข้อความที่เป็นการรับรองการเข้าทำงานในบริษัท ไม่ว่าจะเป็นชื่อ รายได้ อายุงาน แต่จะไม่แสดงรายได้รวมและรายจ่ายรวม

สรุปบทความ

สรุปได้ว่า บริษัทไม่มีสลิปเงินเดือน ถือว่าไม่ผิดกฎหมาย และพนักงานถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่คุ้มค่าในการลงทุน เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้คนเก่งลาออกเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นบริษัทจำเป็นต้องลงทุน ลงแรงอีกครั้งเพื่อเทรนด์พนักงานใหม่ เรียกได้ว่าเสียทั้งเงินและเวลา ถ้าคุณเก่งงาน แต่ไม่เชี่ยวชาญเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล สามารถปรึกษาหรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับ ระบบ HRM ได้ที่ Humanica เราพร้อมให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคน บริหารงานได้อย่างยั่งยืน

Scroll to Top