วิธีการคิด OT พนักงานประจำตามกฎหมาย

วิธีการคิด OT พนักงานประจำตามกฎหมาย

อย่างที่ทราบกันดีว่าในการทำงานนั้น ในบางครั้งการควบคุมให้งานสำเร็จลุล่วงพอดีในเวลางานอาจเป็นไปได้ยากหรืออาจไม่สามารถทำได้ทุกครั้ง จึงมักจะเห็นการขอความร่วมมือทำ OT หรือการทำงานล่วงเวลาอยู่เสมอ และทางบริษัทจะต้องทำการจ่ายค่า OT หรือค่าล่วงเวลาให้กับพนักงาน ซึ่งในการ การคิด OT จะต้องมีความเป็นธรรมแก่พนักงาน สำหรับเจ้าของกิจการมือใหม่หรือผู้ที่เปิดบริษัทใหม่ ที่อาจยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับค่า OT ฮิวแมนิก้า ได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจและควรรู้เอาไว้ในบทความนี้ ติดตามได้เลย

ค่า OT คืออะไร

OT ย่อมาจาก Overtime ซึ่งการคิด OT นั้น หมายถึงการที่ทางเจ้าของกิจการหรือทางบริษัทจะต้องทำการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานที่มีการทำงานล่วงเวลา หรือพนักงานที่มีการทำงานเกินเวลาทำงานปกติ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานต่อหลังเวลาเลิกงาน หรือการมาทำงานในวันหยุด ซึ่งการคำนวณค่า OT นั้นจะต้องมีการคิดตามกฎหมายแรงงาน และหากเจ้าของกิจการหรือบริษัทต้องการที่จะให้พนักงานทำ OT จะต้องได้รับความยินยอมจากพนักงานหรือลูกจ้างก่อนเท่านั้น

วิธีการคิด OT

วิธีการคิด OT

ในการคำนวณค่า OT นั้นสำหรับพนักงานประจำและพนักงานรายวัน อาจมีวิธีการคิด วิธีการคำนวณที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงจะต้องแบ่งออกเป็นการคิด OT ค่าล่วงเวลาในวันธรรมดาและวันหยุดอีกด้วย ซึ่งจะมีการคำนวณรวมกับเงินเดือนและจะต้องทำการจ่ายตามรอบจ่ายเงินของบริษัทโดย HR หรือการใช้โปรแกรม HR ที่มีความปลอดภัยและแม่นยำสามารถคิดได้ดังนี้

การคิด OT พนักงานประจำ

ทางเราได้ยกตัวอย่างวิธีการคิด OT สำหรับพนักงานประจำ โดยแยกออกเป็นการคำนวณ OT ในวันธรรมดาและการคำนวณ OT ในวันหยุดที่มีความแตกต่างกัน ในกรณีที่มีเงินเดือน 20,000 บาท ออกมาให้ดังนี้

คิด OT วันธรรมดา

ยกตัวอย่างพนักงานประจำที่มีเงินเดือนหรือค่าตอบแทนรายเดือนอยู่ที่ เดือนละ 20,000 บาท เวลาทำงาน 09.00-18.00 น. และมีการทำงานล่วงเวลาหรือมีการทำ OT ต่ออีก 2 ชั่วโมง จนถึงเวลาประมาณ 20.00 น. จะมีค่า OT ตามที่กฎหมายกำหนดอยู่ที่ 1.5 เท่า จะสามารถทำการคำนวณได้โดยการนำเอา เงินเดือน ÷ 30 ÷ จำนวนชั่วโมงการทำงานปกติต่อวัน และนำเอาไป x 1.5 x ชั่วโมงทำงานล่วงเวลา สูตรการคิดตามตัวอย่าง : (20,000 ÷ 30 ÷ 8) x 1.5 x 2 ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับค่า OT หรือค่าทำงานล่วงเวลาที่จะได้รับ

คิด OT วันหยุด

ในกรณีที่มีการทำ OT ในวันหยุดเพิ่มอีก 1 วัน จะได้รับค่า OT หรือค่าทำงานล่วงเวลาไม่น้อยกว่า 1 เท่าของค่าจ้างรายชั่วโมง โดยมีวิธีการคิด โดยการนำเอาเงินเดือน ÷ 30 ÷ จำนวนชั่วโมงที่ทำงานปกติ ก่อนที่จะนำไป x 1 x จำนวนชั่วโมงที่มาทำ OT ในวันหยุดสูตรการคิดตามตัวอย่าง : (20,000 ÷ 30 ÷ 8) x 1 x 8 ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับค่า OT หรือค่าทำงานล่วงเวลาที่จะได้รับ

การคิด OT พนักงานรายวัน

วิธีการคิด OT สำหรับพนักงานรายวัน ทางเราได้ยกตัวอย่างทั้งการคิดคำนวณ OT วันธรรมดา และการคำนวณ OT วันหยุดมาให้เช่นเดียวกัน โดยขอยกตัวอย่างของพนักงานรายวันที่มีค่าจ้างรายวันอยู่ที่วันละ 400 บาท โดยอิงเวลาทำงานเช่นเดียวกันกับกรณีของพนักงานประจำ คิดได้ดังนี้

คิด OT วันธรรมดา

สามารถทำการคิดคำนวณค่า OT ได้โดยการนำเอาค่าจ้างรายวัน ÷ จำนวนชั่วโมงการทำงานปกติ x 1.5 x จำนวนชั่วโมงทำงาน OT สูตรการคิดตามตัวอย่าง : (400 ÷ 8) x 1.5 x 2 ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับค่า OT หรือค่าทำงานล่วงเวลาที่จะได้รับ

คิด OT วันหยุด

ในกรณีของพนักงานรายวัน จะเป็นการคิด OT สำหรับพนักงานที่ไม่ได้รับค่าจ้างในวันหยุด ทำให้พนักงานรายวันได้ค่า OT ในวันหยุดไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของค่าจ้างรายชั่วโมง สามารถทำการคิดได้โดยการนำเอาค่าจ้างรายวัน ÷ จำนวนชั่วโมงการทำงานปกติ x 2 x จำนวนชั่วโมงทำงาน OT สูตรการคิดตามตัวอย่าง : (400 ÷ 8) x 2 x 8 ผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับค่า OT หรือค่าทำงานล่วงเวลาที่จะได้รับ

ไม่จ่าย OT ผิดกฎหมายไหม

ตามกฎหมายมีการกำหนดเอาไว้ว่าหากมีการทำงานเกิน 8 ชั่วโมงต่อวันหรือเกินจากที่ได้มีการตกลงเอาไว้ในสัญญา และทางผู้ประกอบการหรือบริษัทไม่ทำการจ่ายค่า OT หรือค่าทำงานล่วงเวลา ถือว่าผิดกฎหมายแรงงาน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

สรุปเกี่ยวกับวิธีคิดค่า OT

สรุปเกี่ยวกับวิธีคิดค่า OT

ถึงแม้ว่า การคิด OT สำหรับพนักงานประจำและพนักงานรายเดือน จะมีวิธีการคิดที่ค่อนข้างคล้ายกัน แต่ในหลายครั้งก็สามารถพบความผิดพลาดได้อยู่เสมอ ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่ในการคำนวณ OT จะต้องคอยหมั่นตรวจสอบความถูกต้อง และจะต้องมีความรอบคอบอยู่เสมอ เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจทำให้ต้องมาตามแก้ไขในภายหลัง แต่หากมีการนำเอา ระบบ HR CORE โซลูชันทรัพยากรบุคคล ที่มีระบบคำนวณค่า OT แม่นยำมาใช้ จะทำให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความผิดพลาดในการคำนวณ

Scroll to Top