การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงคืออะไร องค์กรควรรับมืออย่างไร

การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง นับว่าเป็นปัญหาสำคัญที่หลายองค์กรมักมองข้าม เพราะด้วยความคิดที่ว่า หากมีนโยบายการเปลี่ยนแปลงใดๆ ขึ้นมา เหล่าพนักงานย่อมต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตาม แต่เชื่อไหมว่า มีบางส่วนเท่านั้นที่ยอมรับได้ และแน่นอนว่าก็มีบางส่วนที่ยอมรับไม่ได้เช่นกัน นำมาสู่การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในที่สุด สำหรับบทความนี้ Humanica จะมาเจาะลึกถึงสาเหตุและวิธีการรับมือกับสถานการณ์ที่ว่ามานี้

การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resistance to change) คืออะไร

การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง คือ การที่องค์กรจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายใน เพื่อรองรับการเติบโต หรือเพื่อความอยู่รอดขององค์กร แต่มีพนักงานบางส่วนไม่ยอมรับและปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้เกิดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนผู้บริหาร, การเปลี่ยนระบบการทำงาน, การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด หรือการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรใหม่ เป็นต้น

สาเหตุของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

ปัญหาในองค์กรแนวทางแก้ไขสำหรับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทำได้ง่ายๆ ถ้ารู้สาเหตุที่แท้จริง และหาวิธีรับมืออย่างถูกต้อง โดยสาเหตุของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้ 

  • กระทบประโยชน์ส่วนตัว 
  • รักสบาย ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
  • ขาดความเข้าใจ 
  • เป็นพวกอนุรักษ์นิยม ยึดติดกับวัฒนธรรมองค์กรเดิม

วิธีรับมือกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

วิธีรับมือกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

ก่อนที่องค์กรจะประกาศการเปลี่ยนแปลง Humanica แนะนำให้เตรียมวิธีรับมือกับการต่อต้านที่คาดว่าจะตามมาเสียก่อน โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ เพราะอาจทำให้ธุรกิจหยุดชะงักได้ ซึ่งวิธีรับมือที่นำมาใช้และเห็นผลมากที่สุด ประกอบไปด้วยสี่วิธีดังต่อไปนี้

1. รับฟังสาเหตุของการต่อต้าน⁣

ในบางครั้งการที่พนักงานลุกขึ้นต่อต้านมีสาเหตุเพียงเล็กน้อยมาจากการที่ไม่มีคนรับฟังพวกเขา เพราะฉะนั้นระดับผู้จัดการหรือหัวหน้าควรรับฟังสาเหตุของการต่อต้าน จากนั้นชี้แจงเหตุผลและข้อเท็จจริง เพื่อไขข้อข้องใจให้กับพนักงานทุกคน

2. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้พนักงานเกิดความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ โดยมุ่งไปที่เป้าหมายเป็นหลัก หากเปลี่ยนแปลงสำเร็จองค์กรจะไปต่อได้ หรือมีกำไรเพิ่มมากขึ้น ส่งผลดีต่อพนักงานอย่างแน่นอน ให้ร่วมแรงร่วมใจกันปรับเปลี่ยน เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนในอนาคต

3. ชี้ให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่ตามมา⁣

ทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมต้องมีบางคนที่ได้เปรียบ บางคนเสียเปรียบ ทำให้เกิดเหตุการณ์ การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดา แต่สามารถรับมือได้ง่ายๆ โดยการชี้ให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่ตามมา เช่น แจ้งกับพนักงานว่า ในช่วงแรกของการเปลี่ยนแปลง อาจเสียประโยชน์บ้าง แต่ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ดำเนินไปอย่างลุล่วง ผลตอบแทนในอนาคตย่อมได้มากกว่าที่เคยได้รับอย่างแน่นอน

4. สร้างแรงจูงใจ

หากเป็นการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง องค์กรจำเป็นต้องเก็บคนเก่งไว้ การเสนอแรงจูงใจพิเศษก็นับว่าเป็นวิธีรับมือที่เห็นผลมากที่สุด เช่น เสนอรางวัล, เสนอเพิ่มโบนัส, เสนอตำแหน่งงาน หรือเสนอสวัสดิการพนักงานพิเศษ เป็นต้น

สรุปเกี่ยวกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resistance to change)

สรุปเกี่ยวกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resistance to change)

ปัญหาการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง หากปล่อยไว้นานจะส่งผลเสียต่อองค์กร ทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก รวมทั้งประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานก็จะลดลงตามมา Humanica ขอเสนอการบริการในการจัดการการเปลี่ยนแปลง โซลูชันที่คิดค้นจากทีมงานมากด้วยประสบการณ์เรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ช่วยลดการต่อต้าน และเพิ่มโอกาสของผลลัพธ์ให้ประสบความสำเร็จ

Scroll to Top