STAR Technique Interview Humanica Blog

วิธีใช้ STAR Technique ในการสัมภาษณ์งาน


การสัมภาษณ์งานพนักงานใหม่เข้าสู่องค์กรเป็นงานสำคัญของระบบ Human Resource Information ซึ่งต้องใช้ทั้งเวลาและทักษะในการคัดสรรคนอย่างมาก

ดังนั้นเพื่อช่วยให้ฝ่ายคัดสรรบุคลากรสามารถคัดกรองผู้สมัครได้ตั้งแต่ขั้นตอนการ สัมภาษณ์ บทความนี้ Humanica ขอแนะนำให้รู้จักกับเทคนิคสัมภาษณ์งานแบบ “STAR Technique”

เพื่อช่วยให้คุณรู้จักกับพฤติกรรมของผู้สมัครได้ง่ายขึ้น และมองเห็นศักยภาพของพวกเขาว่าเหมาะกับสิ่งที่องค์กรตามหาอยู่หรือไม่ กับคำถามเหล่านี้


ทำความรู้จักกับ STAR Technique

STAR Technique คือ รูปแบบหรือวิธีการตอบคำถามสัมภาษณ์เชิง Behavioral Question โดยให้ผู้สมัครเล่าถึงประสบการณ์การทำงานหรือผลงานที่ผ่านมา

เพื่อทำให้ผู้สัมภาษณ์สามารถคัดกรองได้ว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการคัดเลือกเข้าสู่องค์กรมากน้อยแค่ไหน ดังนั้นมาดูกันเลยว่า STAR Technique ย่อมาจากอะไรกันบ้าง

S – Situation

เลือกถามคำถามประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพในอดีต หรือความท้าทายที่ผู้สมัครเคยผ่านมา ซึ่งควรถามเรื่องการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัครจะดีที่สุด

เช่น ต้องการรู้ว่าเขาสามารถทำงานเป็นทีมได้ไหม ควรให้ผู้สมัครยกตัวอย่างการทำงานเป็นทีมที่ผ่านมา การทำเช่นนี้จะเป็นการกำหนดกรอบและคุมสถานการณ์ไม่ให้ผู้สมัครตอบคำถามนอกเรื่อง

T – Task

ต่อมาคือการถามต่อว่างานที่ผู้สมัครทำลงไปในสถานการณ์เกี่ยวกับการทำงานที่ยกตัวอย่างขึ้นมาว่าเค้ามีวิธีรับมือกับปัญหาอย่างไรหรือมีวิธีแก้ไข Situation นั้นอย่างไร

โดยเน้นไปที่รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบในสถานการณ์นั้น ๆ

A – Action

เป็นคำถามที่เจาะลึกลงไปในหน้าที่ที่ผู้สมัครรับผิดชอบอยู่ มุ่งที่จะรู้ให้ได้ว่าทำไมผู้สมัครถึงทำสิ่งนั้นลงไป เพื่อให้ผู้สัมภาษณ์รู้ถึงทักษะ และความสามารถ ทัศนคติ และแรงจูงใจ

จากพฤติกรรมที่ผู้สมัครตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เลือกมาตอบ ว่าผ่านเกณฑ์ประเมินตามทักษะพฤติกรรมที่องค์กรต้องการหรือไม่

R – Result

เมื่อลงทำอะไรลงไปแล้ว ผลลัพธ์ที่เกิดจากการกระทำงานนั้นเป็นอย่างไรในท้ายที่สุด ซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้สมัครงานอธิบายถึงความสำเร็จ หรือไม่สำเร็จจากสิ่งที่เข้ากระทำ

รวมทั้งได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์ดังกล่าวบ้าง เพื่อให้สัมภาษณ์รู้ว่าเค้ามีวิธีการทำอะไรถึงทำให้งานสำเร็จ หรือมีวิธีรับมือกับสิ่งที่ไม่สำเร็จได้อย่างไรบ้าง


ตัวอย่างคำถามเชิง STAR Technique

S : ช่วยยกตัวอย่างงานที่คุณเคยได้รับมอบหมายจากหัวหน้า ให้ทำการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอะไรบ้างที่คุณไม่เคยทำมาก่อน

T : แล้วงานนั้นคืองานอะไร, ทำเป็นคนเดียวหรือทำงานเป็นทีม, คุณมีบทบาทอะไรในงานนั้น ๆ

A : ช่วยอธิบายเพิ่มเติม ว่าคุณแก้ไขปัญหางานนั้นอย่างไรบ้าง, คุณใช้วิธีการปรับปรุงระบบการทำงานอย่างไร, คุณค้นหาจุดที่ต้องปรับปรุงอย่างไรบ้าง ?

R : งานที่คุณได้รับมอบหมายสำเร็จตาม KPI หรือไม่, ถ้าย้อนกลับไปมีอะไรที่คุณอยากแก้ไขในการทำงานครั้งนั้น


วิธีการสัมภาษณ์แบบ STAR Technique จะช่วยให้ผู้สัมภาษณ์ รู้จักผู้สมัครจากประสบการณ์โดยตรง

เพราะประสบการณ์การทำงานเหล่านี้จะสะท้อนถึงคุณสมบัติเชิงบวกและนำไปสู่การตัดสินใจว่าผู้สมัครเหมาะสมกับองค์กรของคุณมากน้อยแค่ไหนและตรงตามสิ่งที่องค์กรตามหาอยู่จริงหรือไม่นั่นเอง

Scroll to Top