HMC Blog Boomerang Employee

ทำความรู้จัก Boomerang Employees

พนักงานบูมเมอแรง หรือ Boomerang Employees คือ พนักงานที่ลาออกจากองค์กรไปแล้ว แต่กลับเข้ามาทำงานที่องค์กรเดิมอีกครั้งในภายหลัง ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายองค์กรควรทำความเข้าใจ ในการเฟ้นหาคนคุ้นเคยที่สามารถวางใจให้พวกเขากลับมาสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อองค์กรได้ แต่ก็มีอีกหลายปัจจัยที่ช่วยประกอบในเรื่องการตัดสินใจเลือกพวกเขากลับเข้าทำงานอีกครั้ง

เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่าพนักงานที่ลาออกไปแล้ว แต่อยากกลับไปทำงานที่เก่าพวกเขามีข้อดี – ข้อเสียอย่างไร และจะเป็นความคิดที่ดีจริงไหมที่จะจ้างพวกเขาใหม่ มาทำความรู้จัก ”พนักงานบูมเมอแรง” กันอย่างละเอียดยิ่งขึ้นกันดีกว่า

ทำไมพนักงานถึงเลือกลาออก ?

ก่อนที่องค์กรจะตัดสินใจรับอดีตพนักงานคนใดกลับเข้ามาก็ตาม อาจจะมีคำถามที่องค์กรตวรตอบให้ได้ก่อน ว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้พนักงานเลือกที่จะลาออกตั้งแต่แรก เพื่อให้องค์กรเร่งเตรียมแผนรองรับ รวมถึงปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด

ซึ่งเหตุผลหลัก ๆ ที่พนักงานจะตัดสินใจลาออกได้นั้น มักเกิดมาจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานของพวกเขา และเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ หรือต้องการรับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น
 2. ต้องการเปลี่ยนสายงาน เพื่อลองสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม
 3. มีเหตุผลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต เช่น การย้ายถิ่นฐาน หรือเงื่อนไขทางสุขภาพ
 4. รู้สึกขัดแย้งกับนโยบาย การทำงาน หรือวิสัยทัศน์ของบริษัท

เมื่อทราบถึงสาเหตุที่พนักงานลาออกแล้ว ก็จะเป็นตัวช่วยให้การพิจารณาเลือกรับพนักงานเหล่านี้สักคนกลับเข้ามาทำงานใหม่อีกครั้งเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม รวมถึงยังเป็นการช่วยให้องค์กรเข้าใจพนักงานมากขึ้น และนำข้อมูลมาใช้พัฒนาด้านนโยบายการบริหารงานบุุ เพื่อไม่ให้สูญเสียพนักงานที่มีความสามารถออกจากองค์กรมากขึ้นได้

ข้อดีของ Boomerang Employee

ข้อดีของการจ้าง Boomerang Employee มาใหม่อีกครั้งมีมากมาย ตั้งแต่

 1. ช่วยให้องค์กรประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการสอนงานใหม่อีกครั้ง
 2. พนักงานไม่จำเป็นต้องปรับตัวมากเพื่อเข้ากับวัฒธรรมขององค์กร
 3. มีความคุ้นเคยกับการทำงาน และเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ
 4. มีทักษะใหม่ ๆ หรือลูกค้าใหม่ ๆ มาเสริมองค์กรได้

ข้อเสียที่ต้องพิจารณาในการจ้าง Boomerang Employee ใหม่

 1. อาจทำให้บรรยากาศในการทำงานของคนในองค์กรแย่ลง
 2. พนักงานที่อยากกลับไปทำงานที่เก่า อาจกลับมาด้วยเหตุผลด้านผลประโยชน์เท่านั้น
 3. ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตขึ้น

ปัจจัยใดบ้างที่ควรเลือก Boomerang Employee กลับเข้ามาทำงาน

1. เมื่อพนักงานคนนั้นมีความเป็น Specialist

พนักงานที่มีทักษะเฉพาะด้าน หรือมีความชำนาญในสายงานจริง ๆ เป็นสิ่งที่หาได้ยาก โดยเฉพาะในองค์กรที่มี Product หรืองานบริการที่ต้องอาศัยทักษะพิเศษบางอย่าง ดังนั้นการรับพนักงานที่อยากกลับไปทำงานที่เก่า จะช่วยลดเวลาในการสอนงาน เพราะพวกเขาเหล่านี้มีความรู้ที่จำเป็นอยู่แล้วตามที่องค์กรต้องการ

2. เมื่อพนักงานคนนั้นมี Growth Mindset

ปัญหาการเข้ากันได้ระหว่างพนักงานกับวัฒนธรรมองค์กร เป็นสิ่งที่ HR ใช้ประเมินเมื่อมีการรับเข้าทำงาน เพื่อไม่ให้ต้องคอยลุ้นว่าพนักงานใหม่จะเข้ากับองค์กรได้จริงไหม มีทัศนคติ หรือวิธีคิดที่เข้ากับทีมปัจจุบันได้แค่ไหน การตัดสินใจเลือกพนักงานเก่ากลับเข้ามาอีกครั้ง HR ก็จะสามารถประเมินได้ โดยที่ไม่ต้องเสียเวลามากนัก

3. เมื่อพนักงานคนนั้นมีความเป็น Leadership

ทักษะการเป็นผู้นำ เป็นหนึ่งในทักษะที่หาได้ยากมากที่สุดในพนักงาน การกล้าตัดสินใจ และบริหารจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพ จะช่วยทำให้องค์กรก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อตัวทีม เพื่อเป็นทักษะและแบบอย่างที่ดีต่อตัวพนักงานคนอื่น ๆ

ทุกวันนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลหรือเจ้าขององค์กร ต่างตระหนักดีว่าการลาออกไม่ใช่จุดสิ้นสุดของความสัมพันธ์ระหว่างกัน เพราะการลาออกเป็นเรื่องธรรมชาติ พนักงานแต่ละคนต่างมีโจทย์ชีวิต และความต้องการในการทำงานที่แตกต่างกันออกไป องค์กรเพียงเข้าใจในจุดนี้และช่วยสร้างนโยบายที่ดีภายในองค์กรให้กับพนักงานทุกคน เพราะอย่างไรก็ตาม พนักงานที่ลาออกไปแล้ว อาจกลับมาและสร้างการเติบโตที่ดีขึ้นให้กับองค์กรได้ในอนาคต

Scroll to Top