Employee Experience สร้างประสบการณ์ที่ดีให้พนักงาน

รู้จัก Employee Experience สร้างประสบการณ์ที่ดีให้พนักงาน

ปัจจุบันรูปแบบการทำงานของหลายบริษัทหลายองค์กรได้มีความเปลี่ยนไป หลายที่เริ่มหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับการสร้าง Employee Experience ให้กับพนักงานและบุคลากรในองค์กรเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานและบุคลากรภายในองค์กรมี Productivity ที่ดีกว่าเดิม และสำหรับบริษัทหรือองค์กรที่ต้องการจะก้าวทันโลก ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนให้องค์กรก้าวหน้า บทความนี้จะมีประโยชน์อย่างมากทีเดียว

Employee Experience คืออะไร

Employee Experience หมายถึง ประสบการณ์ของบุคลากร หรือประสบการณ์ที่พนักงานได้รับตลอดช่วงระยะเวลาการทำงานภายในองค์กรนั่นเอง ซึ่งโดยปกติแล้วหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า Customer Experience ที่หมายถึงประสบการณ์ของลูกค้ามากกว่า ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันในบริบทเพียงแต่คำว่า Employee Experience นั้นเปรียบพนักงานหรือบุคลากรภายในองค์กรเป็นลูกค้าแทนนั่นเอง ซึ่งส่วนนี้จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ HR ที่จะต้องเป็นผู้สร้างความประทับใจ ประสบการณ์ที่ดีให้แก่พนักงานภายในองค์กร ให้พนักงานมีความสนุกกับการทำงาน และให้พนักงานอยากที่จะทำงานอยู่ภายในองค์กรต่อระยะยาว

Employee Experience สำคัญอย่างไรกับองค์กร

Employee Experience สำคัญอย่างไรกับองค์กร

เมื่อ Employee Experience หมายถึง ประสบการณ์ที่พนักงานจะได้รับในช่วงของการทำงาน หากองค์กรสามารถที่จะสร้างความประทับใจ หรือทำให้พนักงานภายในองค์กรรู้สึกอยากที่จะทำงานต่อภายในองค์กรในระยะยาว ย่อมส่งผลดีกับองค์กรอย่างแน่นอนอยู่แล้ว เมื่อพนักงานรู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและรู้สึกถึงความผูกพัน พนักงานภายในองค์กรจะเกิดความรู้สึกอยากพัฒนาตัวเอง รวมถึงอยากที่จะพัฒนาองค์กรให้ดีมากยิ่งขึ้น ทำงานด้วยความเต็มใจ ไม่ทำงานอยู่ภายใต้ความรู้สึกเบื่อหน่าย หรือทำงานในความรู้สึกละเลยให้ผ่านไปวันๆ 

แนวทางการสร้าง Employee Experience 

หากต้องการที่จะสร้าง Employee Experience ให้มีความน่าสนใจ ฮิวแมนิก้า ได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความประทับใจหรือประสบการณ์ดีๆ ให้แก่พนักงานภายในองค์กรให้แก่เจ้าของกิจการหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่กำลังให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยเราได้รวบรวมแนวทางต่างๆ มาให้แล้วดังต่อไปนี้

1. สภาพแวดล้อมที่ดี

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานนั้นถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อการทำงานของพนักงานและบุคลากรภายในองค์กร การใส่ใจและหันมาให้ความสำคัญสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน การตกแต่งออฟฟิศหรือองค์กรให้เหมาะสมแก่การทำงาน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงสร้างความประทับใจให้แก่พนักงานได้

2. เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย

การให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยี ตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน อย่างเช่น คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต รวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน เพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน สามารถสร้าง Employee Experience ให้แก่พนักงานหรือบุคลากรภายในองค์กรได้เช่นเดียวกัน 

3. สวัสดิการตอบโจทย์

สวัสดิการถือเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ ที่ทางองค์กรควรให้ความสำคัญ หากบริษัทมีสวัสดิการรองรับดี ไม่เอาเปรียบพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ วันลา, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าเดินทาง, ค่าทำคลอด, ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต จะเป็นการสร้างความประทับใจและประสบการณ์ดีๆ ให้กับพนักงานภายในองค์กร พนักงานจะมั่นใจว่าบริษัทหรือองค์กรดูแลเขาอย่างดี ทำให้พนักงานอยากที่จะอยู่กับองค์กรต่อไป

4. ระบบการทำงานที่ยืดหยุ่น

ในปัจจุบันหลายบริษัทหลายองค์กรหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของระบบการทำงานมากขึ้นกว่าเดิม จะเห็นได้ว่าหลังจากยุคโรคระบาด Covid-19 หลายบริษัทเล็งเห็นว่าประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีนั้น ไม่ได้จำกัดเพียงแค่ว่าพนักงานจะต้องเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศเต็มเวลา หรือเข้าออฟฟิศทุกวันเหมือนเดิม หากองค์กรเล็งเห็นว่าสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบขององค์กรเป็นการทำงานในรูปแบบ WFH หรือมีการปรับวันเวลาในการเข้าออฟฟิศได้ จะช่วยลดความตึงเครียด ลดภาระค่าใช้จ่าย รวมถึงเพิ่มความประทับใจและประสิทธิภาพในการทำงานได้มากทีเดียว

สรุปเกี่ยวกับ Employee Experience

สรุปเกี่ยวกับ Employee Experience

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงหนึ่งในแนวทางการปรับเปลี่ยน ที่จะช่วยสร้าง Employee Experience ให้แก่พนักงานหรือบุคลากรภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงแนวทางบางส่วนเท่านั้น เจ้าของกิจการหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์สามารถที่จะนำเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานหรือองค์กรมากยิ่งขึ้น อาจใช้วิธีการสำรวจความคิดเห็น ร่วมปรึกษาหารือเพื่อหาตรงกลางที่จะส่งผลดีต่อทั้งพนักงานและองค์กรก่อน เพราะนั่นจะเป็นวิธีสร้างความประทับใจ ประสบการณ์ รวมถึงบรรยากาศการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Scroll to Top