รู้จักกับ Employee Retention กลยุทธ์มัดใจ

รู้จักกับ Employee Retention กลยุทธ์มัดใจและผูกสัมพันธ์กับพนักงาน

ปัจจุบันนี้มีหลายองค์กรประสบปัญหาพนักงานที่มีความสามารถลาออกจากงาน ไม่ว่าจะด้วยโดนบริษัทคู่แข่งซื้อตัวหรือเกิดจากระบบการทำงานในองค์กรที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้ เช่น สวัสดิการ, เงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่ไม่เพียงต่อการดำรงชีวิต ที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้พนักงานตัดสินใจลาออกเพื่อไปเจอที่ทำงานใหม่ที่ดีกว่า

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียพนักงานของคุณไป วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ Employee Retention กลยุทธ์มัดใจพนักงาน เพื่อให้องค์ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน กลยุทธ์รักษาพนักงานหรือ Employee Retention คืออะไร? มีกลยุทธ์อะไรบ้าง?  Employee Retention ส่งผลดีต่อองค์กรอย่างไร? เราไปติดตามอ่านกันได้เลย

กลยุทธ์รักษาพนักงานหรือ Employee Retention คืออะไร?

Employee Retention คือ กลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติขององค์กรที่จะรักษาพนักงานที่มีฝีมือ เพื่อลดการลาออกของพนักงาน หรือพูดง่าย ๆ คือเป็นกลยุทธ์ที่โน้มน้าวให้พนักงานอยากอยู่ทำงานกับองค์กรของเราต่อไป ไม่ว่าจะด้วยการจ่ายค่าตอบแทนที่คุ้มค่า มอบสวัสดิการที่ดีและโอกาสในการเติบโตของหน้าที่การงาน รวมถึงการมอบความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่ดี หรือที่เรียกว่า Work-Life Balance 

กลยุทธ์รักษาพนักงานหรือ Employee Retention

ประโยชน์ของ Employee Retention ระหว่างองค์กรและพนักงาน

  • ช่วยลดอัตราพนักงานลาออกจากงาน เพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทำงานให้องค์กร และสร้างภาพลักษณ์ด้าน Employee Retention ที่ดีให้กับองค์กร
  • ช่วยสร้างความผูกพันที่พนักงานมีต่องานและองค์กร ทำให้พนักงานรู้สึกมีแรงจูงใจที่จะมุ่งมั่นทุ่มเททำงานด้วยความกระตือรือร้น
  • ช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหาพนักงานใหม่ 
  • ช่วยรักษาพนักงานที่มีฝีมือไว้ได้ 
  • ช่วยสร้างกำไรให้บริษัทมากขึ้น เพราะพนักงานที่มีความผูกพันกับงานที่ทำ จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น

Employee Retention มีกลยุทธ์อะไรบ้าง?

ประโยชน์ของ Employee Retention

1. มอบความสมดุลชีวิตและการทำงาน

Employee Retention อย่างแรกที่สามารถมัดใจพนักงานได้ คือ สมดุลชีวิตและการทำงาน หรือที่เรียกว่า Work-life Balance หากภาระหน้าที่รับผิดชอบงานไม่มากเกินความจำเป็น มีความยืดหยุ่น จะช่วยให้พนักงานมีความสุขกับชีวิตมากขึ้น และมีแนวโน้มที่พนักงานจะทำงานได้ดีขึ้น รักองค์กรมากขึ้นด้วยเช่นกัน

2. ให้และรับ Feedback 

การสำรวจว่าพนักงานต้องการสิ่งใดจากการทำงานนี้ ถือเป็น Employee Retention ที่จะช่วยรักษาพนักงานให้อยู่กับเราได้ เพราะการเข้าไปพูดคุยและรับฟังความคิดเห็น จะช่วยให้องค์กรมีการสื่อสาร การยอมรับความคิดเห็นต่อกันมากขึ้น และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานอีกด้วย

3. สร้างระบบความก้าวหน้าทางสายอาชีพให้ชัดเจน

การสร้างระบบความก้าวหน้าทางสายอาชีพให้ชัดเจน จะรักษาพนักงานที่เป็นคนเก่งไว้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เพราะพนักงานจะมองเห็นแนวทางว่าจะสามารถเติบโตไปในสายงานต่าง ๆ ได้ตามที่ตนเองวางแผนไว้ ก็ยิ่งทำให้พนักงานอยากที่จะอยู่ทำงานในบริษัทต่อไปเรื่อย ๆ 

4. ให้ค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผล

Employee Retention ที่จะดึงดูดให้พนักงานอยู่ต่อ คือ การให้ค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผลกับเนื้องาน เพราะสำหรับพนักงานเงินเดือนแล้ว ‘เงิน’ เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเข้าทำงาน หากพนักงานได้รับค่าตอบแทน ผลประโยชน์ที่คุ้มค่า จะทำให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่ามากขึ้น และอยากจะทุ่มเทให้กับองค์กรสมกับค่าตอบแทนที่ได้รับ

5. สร้างแรงจูงใจ ด้วยการมอบสวัสดิการที่ดี

นอกจากเงินแล้ว สวัสดิการที่ดี ก็ถือว่าเป็น Employee Retention ที่ทำให้พนักงานเลือกทำงานกับบริษัทนั้น ๆ เพราะจะสวัสดิการจะช่วยทำให้ชีวิตพนักงานมีประสิทธิภาพขึ้น มีความสุขขึ้น ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายบางส่วนให้กับพวกเขาได้ ไม่ว่าจะเป็น เช่น สวัสดิการอาหาร, โบนัสประจำปี, ประกันกลุ่ม มีตรวจสุขภาพประจำปี, ค่าเดินทางหรือบริการมีรถรับ-ส่ง, การใช้สิทธิ์ลาคลอด หรือสื่อส่วนลดบันเทิงที่พนักงานสนใจ 

6. ให้อิสระและโอกาสในการลองอะไรใหม่ ๆ

เหตุผลที่คนรุ่นใหม่เลือกที่จะลาออกจากบริษัท หนึ่งในสาเหตุนั้นเกิดจากบริษัทปิดกั้นหรือไม่ให้อิสระพนักงานได้แสดงความคิดเห็น ซึ่งการให้อิสระและโอกาสในการลองอะไรใหม่ ๆ จะทำให้พนักงานได้แสดงความสามารถ และทำในสิ่งที่เขาเชื่อมั่นว่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นไปอีกได้ 

สรุปบทความ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าพนักงานเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้องค์กรสามารถเติบโตและพัฒนาต่อไปได้ หากพนักงานของคุณไม่มีความสุขในการทำงาน เกิดอาการ Burnout หรือไม่ได้รับการถูกปฏิบัติจากองค์กรที่ดีพอ ก็อาจทำให้องค์กรเสียพนักงานเก่ง ๆ ไปได้ ดังนั้น Employee Engagement จึงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเพื่อให้องค์กรของคุณมั่นคงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ดีจึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบไม่ควรมองข้าม สำหรับองค์กรไหนที่กำลังมองหา HR Management Solution ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารที่ดีพร้อมการดูแลที่เหนือกว่า Humanica พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยนำพาองค์กรของคุณเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วยแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ฝ่าย HR Management และผู้บริหารเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่อาจกระทบต่อวัฒนธรรมขององค์กรได้เลยทีเดียว

Scroll to Top