ระบบ HR Software คืออะไร?

HR Software เป็นโปรแกรม HR System ที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้แก่องค์กร ตั้งแต่ช่วยในการจัดการข้อมูลพนักงาน จัดการการลา ตารางงาน เงินเดือน สวัสดิการ ประเมินผลงาน ไปจนถึงสนับสนุนการเทรนนิ่งเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่พนักงาน โดยจะทำงานบนคลาวด์ (Cloud) ซึ่งพนักงานในองค์กรจะสามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ต เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องติดต่อ HR โดยตรง

ระบบ HR Software เหมาะกับใคร?

HR Software เหมาะกับองค์กรทุกขนาด สามารถช่วยพนักงานฝ่ายบุคคลในองค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ ข้อผิดพลาดน้อยและประหยัดเวลาไปได้มาก รวมไปถึงช่วยให้พนักงานทุกคนได้เข้าถึงข้อมูลของตนเองสะดวก สามารถวางแผนวันทำงานและวันลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำความรู้จักกับ HRIS Software – HR System ที่ช่วยจัดระบบงานฝ่ายบุคคล

HRIS เป็นซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การพัฒนาองค์กรด้านทรัพยากรบุคคลและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ HR และพนักงานเป็นหลัก HRIS เป็น HR System ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรพัฒนาและเพิ่มเวิร์กโฟลว์สำหรับแผนกทรัพยากรบุคคลและพนักงานด้วยข้อมูลที่ซิงโครไนซ์ซึ่งจะทำโดยอัตโนมัติ

HRIS อาจถูกมองว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยเร่งองค์กรไปสู่เป้าหมาย สำหรับผู้ที่ไม่แน่ใจว่า HRIS คืออะไร Humanica ได้รวบรวมทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ HRIS ไว้ในบทความนี้

ประโยชน์ของการใช้ระบบ HRIS คือ

HRIS Software นั้นมีประโยชน์มากมาย ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละองค์กรที่จะเลือกนำไปใช้ ซึ่งประโยชน์หลักของ HRIS Software มีดังต่อไปนี้

  • HR System อำนวยความสะดวกให้ HR พร้อมมั่นใจถึงความถูกต้องของข้อมูลพนักงาน
  • ปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ลดงานด้านเอกสาร ด้วยการใช้ระบบ Cloud ที่ช่วยจัดเก็บข้อมูลพนักงานที่มาพร้อมระบบความปลอดภัยที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ข้อมูลไม่รั่วไหล
  • ลดความซับซ้อนของการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล ด้วยการแสดงภาพและนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเมทริกซ์
  • พนักงานสามารถเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยตัวเองผ่าน HR System ไม่จำเป็นต้องติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  • ลดข้อผิดพลาดในงานด้านทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ ปัญหาทางกฎหมาย ความละเอียดอ่อน และความผิดพลาดด้านการเงิน

HRIS HRMS HCM แตกต่างกันอย่างไร

HRIS, HRMS และ HCM สามารถทดแทนกันได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการที่แต่ละองค์กรมี อย่างไรก็ตาม มีรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ทำให้ทั้งสามระบบแตกต่างกันเนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีและความซับซ้อนที่มาพร้อมกับการอัปเดต เมื่อเวลาผ่านไป HRMS และฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้พัฒนาไปสู่ซอฟต์แวร์ HRIS ที่เน้นข้อมูลมากกว่าเดิม ซึ่งนำไปสู่ซอฟต์แวร์ HCM ที่เน้นพนักงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจ

คุณสมบัติของซอฟท์แวร์ HRIS

HRIS Software นั้นมีประโยชน์มากมาย ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละองค์กรที่จะเลือกนำไปใช้ ซึ่งประโยชน์หลักของ HRIS Software มีดังต่อไปนี้

ระบบรับสมัครงาน

HRIS เป็น HR System สามารถช่วยให้ HR คัดกรองเรซูเม่ของผู้สมัครงานในตำแหน่งที่องค์กรต้องการเบื้องต้นได้ รวมถึงระบบยังสามารถดำเนินการช่วยตรวจสอบประวัติที่ผ่านเกณฑ์ เพื่อลดเวลาการทำงานของฝ่ายบริหารงานบุคคล

ระบบทำเงินเดือน

HRIS เป็น HR System ที่สามารถช่วยในการคำนวณเงินเดือนและภาษีจากค่าจ้างพนักงานได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา และช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด รวมถึงยังมีระบบการทำงานที่ยืดหยุ่นตามตัวเลือกการคำนวณที่เหมาะสมกับองค์กร

ระบบบริหารข้อมูลพนักงาน

HR System ของหลาย ๆ โปรแกรมมักมีระบบบริหารข้อมูลพนักงานเป็นพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว เงินเดือน ประวัติการลา ข้อมูลการอบรม เป็นต้น เอื้ออำนวยให้ฝ่ายบุคคลค้นหาข้อมูลของพนักงานได้อย่างรวดเร็ว นำข้อมูลของพนักงานออกมาวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบการลา

ระบบการลาออนไลน์ เป็นอีกหนึ่ง HR System ที่ช่วยให้การลาหยุดของพนักงานเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ไม่ต้องใช้เอกสาร หรือไม่จำเป็นต้องติดต่อ HR โดยตรงก็สามารถลาผ่านแอปพลิเคชัน หรือ HR Software ได้เลย 

ระบบการอบรมและพัฒนา

นอกจากจะช่วยในเรื่องของข้อมูลต่าง ๆ แล้ว HR System ยังช่วยในเรื่องของการอบรมและพัฒนาอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำหลักสูตรขององค์กร และการติดตามผลลัพธ์ เป็นต้น ซึ่งระบบอบรมและพัฒนานี้จะช่วยให้พนักงานได้หมั่นฝึกฝนและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ พร้อมที่จะเผชิญกับโลกการทำงานที่สามารถยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ระบบการจัดการสวัสดิการ

โดยทั่วไปแล้ว HR System ของ HRIS สามารถช่วยในการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการและผลประโยชน์ของพนักงาน เช่น การประกันสุขภาพ แผนการออมเพื่อการเกษียณ ตลอดจนผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ครอบคลุมตามความต้องการของบุคลากร

ระบบการรายงานผลและวิเคราะห์ผล

ฐานข้อมูลส่วนกลางสำหรับ HR ทั้งหมดได้รวมไว้อยู่ในระบบ HRIS เพื่อช่วยให้ HR และเจ้าขององค์กร สามารถนำข้อมูลไปวางแผนงาน วิเคราะห์ และจัดการบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ทั้งหมดนี้ คงช่วยให้คุณได้รู้จักว่า HRIS คืออะไรกันมากขึ้น ซึ่ง HRIS Software สามารถปรับเปลี่ยนและประยุกต์ฟังก์ชันการทำงาน ให้เหมาะสมกับองค์กรได้ทุกขนาด และธุรกิจทุกประเภท ตามรูปแบบที่องค์กรต้องการ เหมาะสมกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกของ HR ซอฟต์แวร์ HRIS สร้างขึ้นเพื่อธุรกิจในทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม ปรับเปลี่ยนได้อย่างเต็มที่ตามสิ่งที่บริษัทต้องการ และ HR System มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้องค์กรพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ

Scroll to Top