รวมสวัสดิการพนักงานที่น่าสนใจ

สวัสดิการพนักงานที่น่าสนใจ ใครก็อยากได้

ต้องยอมรับว่าสิ่งที่จูงใจให้คนที่กำลังมองหางาน เลือกที่จะตัดสินใจเข้าทำงานหรือเซ็นสัญญาร่วมงานกับบริษัทใดสักบริษัท นอกเหนือไปจากหน้าที่และตำแหน่งงานแล้ว สิ่งสำคัญที่จะมีผลอีกหนึ่งอย่าง ก็คือ สวัสดิการพนักงาน ที่ทางบริษัทหรือองค์กรเสนอมอบให้ และไม่ใช่แค่เพื่อให้ได้พนักงานที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในบริษัทหรือองค์กรเท่านั้น แต่เพื่อที่จะสร้าง Employee Experience สร้างความประทับใจให้พนักงานที่มีประสิทธิภาพคงอยู่ในระยะยาวอีกด้วย

สวัสดิการพนักงานคืออะไร

สวัสดิการพนักงาน คือ ผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับจากบริษัทเป็นการตอบแทน นอกเหนือไปจากค่าตอบแทนหรือค่าจ้างรายเดือนที่ได้อยู่แล้ว โดยสวัสดิการต่างๆ ตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เข้าไปช่วยลดภาระให้แก่พนักงาน อย่างเช่น ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นส่วนอื่นๆ โบนัส, ค่าเดินทาง, ค่าประกันสุขภาพ, ค่าประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น ซึ่งสวัสดิการส่วนนี้จะทำให้พนักงานหลายคนมีชีวิตที่ดีมากขึ้น และสะท้อนความพึงพอใจออกมาในรูปแบบของการทำงานที่มีประสิทธิภาพเยี่ยม

สวัสดิการพนักงานมีประโยชน์กับองค์กรอย่างไร

สวัสดิการต่างๆ ของพนักงานนั้น ไม่ได้มีประโยชน์แค่ต่อพนักงานหรือบุคลากรภายในองค์กรเท่านั้น ในด้านของบริษัทหรือองค์กรเองก็ได้ประโยชน์จากการมีสวัสดิการให้แก่พนักงานด้วยเช่นเดียวกัน อย่างที่ได้มีการกล่าวไปแล้วว่าสวัสดิการที่ดี จะมีส่วนในการสร้าง Employee Experience เพิ่ม Productivity ในการทำงาน ให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถลดอัตราการลาออกลงได้ อีกทั้งยังเป็นแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความสามารถเลือกตัดสินใจมาทำงานร่วมกับองค์กร และทำให้องค์กรเติบโตมากขึ้นจากการผลักดันและความร่วมมือของพนักงานและบุคลากรภายในองค์กร

สวัสดิการพนักงานที่น่าสมใจ

5 สวัสดิการพนักงานที่น่าสนใจ

สำหรับเจ้าของกิจการหรือ HR ที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มสวัสดิการพนักงานเพื่อให้บริษัทหรือองค์กรมีความก้าวหน้า เราได้รวบรวมสวัสดิการที่น่าสนใจ ที่เป็นกลยุทธ์ช่วยดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูงให้มาร่วมงานภายในองค์กร โดยทั้ง 5 สวัสดิการมีรายละเอียดดังนี้

1. ประกันสุขภาพ

ในยุคที่โรคภัยไข้เจ็บเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ สวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพถือเป็นสวัสดิการดีๆ ที่พนักงานส่วนใหญ่ต้องการ และเป็นสวัสดิการที่จะเข้าไปช่วยลดภาระให้แก่พนักงานได้อย่างมากทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นพนักงานที่ตำแหน่งหน้าที่การทำงานค่อนข้างมีความเสี่ยงต่อสุขภาพและอุบัติเหตุ หากบริษัทหรือองค์กรสามารถมอบสวัสดิการนี้ให้ได้ จะเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่พนักงานได้เป็นอย่างมาก

2. ค่าล่วงเวลา หรือ OT

คงจะไม่มีใครที่อยากทำงานเกินเวลา หรือทำงานที่มากจนเกินพอดี แต่แน่นอนว่าในบางครั้งงานที่ล่าช้าก็อาจลากยาวทำให้พนักงานต้องทำงานล่วงเวลาอยู่บ้าง แต่หากทางบริษัทหรือองค์กรมีสวัสดิการพนักงานรองรับในส่วนนี้ อย่าง ค่าล่วงเวลา หรือ OT ที่มีความเหมาะสม และไม่เอาเปรียบพนักงาน จะทำให้พนักงานมีความเต็มใจที่จะทำงานล่วงเวลาในยามฉุกเฉินหรือในยามที่งานเสร็จล่าช้ากว่าที่วางเอาไว้

3. เวลาทำงานยืดหยุ่น

ปัจจุบันหลายองค์กรเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานขึ้นกว่าเดิม ในช่วงยุคโควิดบริษัทหลายแห่งใช้รูปแบบการทำงาน WFH อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เมื่อเห็นผลลัพธ์แล้วว่าการทำงานในรูปแบบนี้ไม่ได้เป็นการลดประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน หลายที่จึงเปลี่ยนมาเป็นการทำงานในรูปแบบ WFH ระยะยาว ถึงแม้โรคระบาดจะหมดแล้วก็ตาม บางที่ไม่กำหนดเวลาในการทำงาน ขอเพียงแค่สามารถทำงานให้เสร็จตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้กลายมาเป็นปัจจัยที่หลายคนนำมาประกอบการตัดสินใจในการเลือกที่ทำงาน หากเล็งเห็นว่าองค์กรของคุณหรือบริษัทของคุณสามารถที่จะใช้รูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นต่างๆ เหล่านี้ได้ จะถือเป็นทางเลือกที่ดึงดูดมากทีเดียว

4. โบนัส

สวัสดิการพนักงานที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่พนักงานแทบจะทุกบริษัททุกองค์กรต้องการและเรียกร้อง ก็คือ เงินโบนัสประจำปี ที่เป็นผลตอบแทนพิเศษในการทำงานที่หนักมาตลอดปี ถือเป็นแรงจูงใจชั้นดีที่ทำให้พนักงานมีความกระตือรือร้น และมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

5. สนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิเช่น ค่าเดินทาง, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าอินเทอร์เน็ตในกรณีทำงานในรูปแบบ WFH ล้วนเป็นสวัสดิการที่ทำให้พนักงานสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายลงได้ และทำให้พนักงานและบุคลากรภายในองค์กรรู้สึกได้ถึงความเอาใจใส่ที่องค์กรมอบให้

สรุปเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานที่น่าสนใจ

สรุปเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานที่น่าสนใจ

เพราะไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจหรือการประกอบกิจการที่มีความเกี่ยวข้องในด้านใดก็ตาม พนักงานหรือบุคลากรถือเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะทำให้บริษัทหรือองค์กรมีความเติบโตและก้าวหน้า ดังนั้นการให้ความสำคัญเกี่ยวกับ สวัสดิการพนักงานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม และด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปสิ่งเหล่านี้จึงถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์มัดใจพนักงานที่ควรจะมี มาถึงตรงนี้ องค์กรไหนที่กำลังมองหาโซลูชันสำหรับช่วยจัดการภาระงานด้าน HR สามารถปรึกษากับฮิวแมนิก้าได้เลย เพื่อช่วยให้องค์กรของคุณก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง และเสริมสร้างสังคมการทำงานที่ดีกว่า

Scroll to Top