การจัดการการเปลี่ยนแปลง

บริหารการเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องทั้งในขนาดและความเร็ว

การจัดการการเปลี่ยนแปลงเป็นกิจกรรมสำคัญที่ส่วนใหญ่มักถูกมองข้ามในการเปลี่ยนแปลงการทำงานของฝ่ายบุคคล การนำ Workplaze ไปปรับใช้จะช่วยยกระดับกระบวนการและพฤติกรรมของทั้งฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพนักงานที่คุ้นเคยมาหลายปี

อะไรคือ “การจัดการการเปลี่ยนแปลง”?

การจัดการการเปลี่ยนแปลงเป็นวิธีการเชิงโครงสร้างในการเปลี่ยนผ่านบุคคล ทีมงาน และองค์กรจากสถานะปัจจุบันไปสู่สถานะในอนาคตที่ต้องการ มันเกี่ยวข้องกับการวางแผนอย่างเป็นระบบ การนำไปปฏิบัติ และการจัดการการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ ระบบ โครงสร้าง หรือวัฒนธรรมภายในองค์กร เพื่อให้บรรลุผลตามที่ต้องการ

ทำไมการจัดการการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสำคัญ?

การจัดการการเปลี่ยนแปลงมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนองค์กรในการปรับเปลี่ยนไปสู่วิธีการทำงานแบบใหม่ ผ่านการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้และการยอมรับในหมู่พนักงาน

กระบวนการนี้มีความสำคัญต่อธุรกิจและองค์กรทั้งหมด เนื่องจากช่วยให้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงประสิทธิภาพ และรักษาความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการใช้กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ ธุรกิจสามารถลดการหยุดชะงัก ลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มโอกาสของผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ

แม้จะมีการจัดการการเปลี่ยนแปลง องค์กรก็มีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับปัญหาใหญ่:

การเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรบุคคลอาจเผชิญกับการต่อต้านและความไม่แน่นอนจากพนักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการปรับโครงสร้างหรือลดขนาด ซึ่งนำไปสู่ความไม่มั่นคงในงานและความไม่มั่นคง

การขาดการยอมรับจากผู้นำสามารถขัดขวางประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรบุคคล ส่งผลให้เกิดความสับสนและความยุ่งยากในหมู่พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากรบุคคลอาจทำให้เกิด ข้อกังวลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติ การคุกคาม และกฎหมายแรงงาน ซึ่งต้องมีการวางแผนและดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามและหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมาย

การจัดการการเปลี่ยนแปลงทำงานอย่างไร?

โซลูชันชั้นนำของตลาดอย่าง Workplaze จะมาพร้อมกับฟีเจอร์และโมดูลมากมายที่สามารถรองรับการดำเนินงานด้าน HR ของคุณในอนาคตได้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาด้วยว่าทีม HR ของคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงและปรับตัวอย่างไรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนแปลง

ก่อนที่จะเริ่มติดตั้งและใช้งาน Workplaze เราจะขอเสนอเวิร์กชอปเกี่ยวกับ HR Transformation Design ซึ่งจะช่วยให้คุณได้ออกแบบและเห็นภาพการดำเนินงานของ HR ในอนาคตหลังการติดตั้ง

การก้าวไปข้างหน้า การเปลี่ยนแปลง หรือการไปสู่ทิศทางใหม่ จำเป็นต้องใช้ความกล้าหาญ

เราพร้อมสนับสนุนให้คุณก้าวไปอีกขั้น

Scroll to Top