okr ต่างกับ kpi อย่างไร

ทำความเข้าใจ KPI vs OKR ต่างกันอย่างไร

การทำงานที่มีประสิทธิภาพย่อมต้องมีการวัดผลที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งระบบการวัดผลที่องค์กรใหญ่มักเลือกใช้ มีสองรูปแบบด้วยกัน ได้แก่ KPI และ OKR โดยบทความนี้จะมาเจาะลึกความแตกต่างระหว่าง OKR vs KPI รูปแบบไหนจะเหมาะกับองค์กรคุณมากที่สุด ไปค้นหาคำตอบพร้อมกันเลย 

KPI คืออะไร

KPI (Key Performance Indicator) คือ ระบบวัดผลที่เน้นการเชื่อมโยงไปยังการจัดการประสิทธิภาพในการทำงาน หรือที่เรียกว่า Performance Management รวมทั้งมุ่งเน้นความก้าวหน้าขององค์กรในหลายๆ ด้านด้วย เช่น การเงิน, ลูกค้า, ขั้นตอนการทำงาน, การเรียนรู้ และการพัฒนา ซึ่ง KPI มักถูกกำหนดจากทีมผู้บริหาร สั่งการมายังผู้ปฏิบัติงาน

OKR คืออะไร

OKR (Objective and Key Results) คือ ระบบวัดผลที่ประกอบไปด้วยสององค์ประกอบหลัก ได้แก่ วัตถุประสงค์ (Objective) และผลลัพธ์หลัก (Key Result) โดยเน้นการวัดผลเป้าหมายระยะสั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานรีบทำผลงานให้สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่ง OKR มักถูกกำหนดจากทีมงาน ผู้ที่ลงมือปฏิบัติงานจริงH2 เปรียบเทียบความต่างระหว่าง KPI vs OKR

OKR คืออะไร

คำถามที่ว่า OKR ต่างกับ KPI อย่างไร และทั้งสองระบบนี้ มีเป้าหมายกับวัตถุประสงค์ต่างกันอย่างไร Humanica สรุปมาไว้ให้แล้ว

1. วัตถุประสงค์

การวัดผลแบบ KPI เน้นจัดการประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน (Performance Management) ซึ่งต่างจากการวัดผลแบบ OKR ที่เน้นเป้าหมายความสำเร็จทางธุรกิจ ไม่ใช่ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน

2. การกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัด

การกำหนดเป้าหมายของ KPI จะเป็นแบบบนลงล่าง (Top-Down) กล่าวคือ ทีมผู้บริหารจะสั่งการลงมา เพื่อให้พนักงานแต่ละฝ่ายปฏิบัติ ส่วน OKR จะเป็นแบบบนลงล่างและล่างขึ้นบน กล่าวคือ การทำงานมีความยืดหยุ่น สามารถแสดงความคิดเห็น และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามสถานการณ์ได้เสมอ

3. การผูกติดกับค่าตอบแทน

ถ้าพูดถึงการผูกติดกับค่าตอบแทน มักใช้ได้ผลกับ KPI ยกตัวอย่างเช่น หากทำ KPI ได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ จะได้รับการปรับเงินเดือนที่สูงขึ้น หรือได้รับโบนัส เป็นต้น ซึ่งจะแตกต่างจาก OKR ที่เป็นการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย หากนำไปผูกติดกับค่าตอบแทน จะทำให้พนักงานไม่กล้าเสี่ยงที่จะตั้งเป้าหมายเกินตัว นำมาสู่การล้มเลิกเป้าหมายในที่สุด

4. การติดตามผล

การติดตามผลของ KPI ส่วนใหญ่จะเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัท ส่วน OKR จะขึ้นอยู่กับการตั้งเป้าหมาย โดยถ้าเป็นการตั้งเป้าหมายรายปี มักจะติดตามผลทุกๆ ไตรมาส แต่ถ้าองค์กรต้องการไปถึงเป้าหมายในระยะเวลาอันรวดเร็ว สามารถติดตามผลให้ถี่ขึ้นได้ อาจจะเดือนละครั้ง ก็สามารถทำได้เช่นกัน

สรุปเกี่ยวกับ KPI vs OKR

KPI vs OKR

แน่นอนว่า ส่วนหนึ่งที่ทำให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง นั่นก็คือ ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานภายในองค์กร โดยสามารถวัดผลจาก KPI แต่สำหรับบางองค์กรที่เน้นให้พนักงานตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย และกำหนดตัววัดผลร่วมกัน เพื่อติดตามความสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ก็นับว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้องค์กรเติบโตได้เช่นกัน ซึ่งภายใต้แบรนด์ Humanica มีระบบ OKR Management ที่มีมาตรฐาน สามารถวัดผลได้จริง ที่สำคัญเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อทุกประเภทธุรกิจ

Scroll to Top