ทำความรู้จัก ค่าตอบแทน Compensation

ทำความรู้จัก ค่าตอบแทน (Compensation) คืออะไร

ประโยคที่ว่า ‘ถ้าบริษัทอยู่ได้ พนักงานก็อยู่ได้เช่นกัน’ อาจใช้ไม่ได้กับคนในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะกับคนเก่ง เพราะประสิทธิภาพการทำงานที่สูง ย่อมต้องแลกมาด้วยค่าตอบแทนที่สูงตามมา บทความนี้จะมาพูดถึงค่าตอบแทนหมายถึงอะไร และควรมีการบริหารค่าตอบแทนอย่างไรจึงจะเหมาะสม

ค่าตอบแทน (Compensation) คืออะไร

Compensation คือ ค่าตอบแทนที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนของสองฝ่ายระหว่างบริษัทกับพนักงาน โดยบริษัทได้รับประโยชน์จากการทำงานของพนักงาน จากนั้นจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามที่ตกลงกันไว้ ส่วนใหญ่การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทมักอยู่ในรูปแบบเงินเดือน แต่เนื่องด้วยการแข่งขันแย่งชิงแรงงานคนเก่งเพื่อให้มาร่วมงานมีมากขึ้น ทำให้หลายๆ บริษัทเลือกการจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจเพิ่มเติม ซึ่งวิธีการรักษาคนเก่งให้อยู่กับเรา การบริหารค่าตอบแทนที่เหมาะสม จะช่วยตอบโจทย์มากที่สุดH2 ค่าตอบแทนมีอะไรบ้าง

ค่าตอบแทน (Compensation) คืออะไร

การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทที่มัดใจพนักงานได้อยู่หมัด ไม่ได้อยู่ในรูปแบบเฉพาะตัวเงินเท่านั้น แต่ยังประกอบไปด้วยสามรูปแบบด้วยกัน ซึ่งค่าตอบแทนมีอะไรบ้าง ไปเจาะลึกพร้อมกันเลย

1. ค่าตอบแทนคงที่

เงินเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการดำเนินชีวิต ในฐานะพนักงานบริษัทย่อมต้องการที่จะได้รับค่าตอบแทนคงที่ที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน เงินทำงานล่วงเวลา หรือโบนัสคงที่ต่างๆ เพื่อเป็นแรงผลักดันกระตุ้นให้ทำงานสำเร็จตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ

2. ค่าตอบแทนผันแปร

สำหรับค่าตอบแทนผันแปรจะเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในรูปแบบตัวเงินเช่นกัน โดยจะได้รับในกรณีที่ทำงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก เช่น เงินเบี้ยเลี้ยง (ทำงานนอกสถานที่), ค่าคอมมิชชั่น, เงินโบนัส หรือเงินรางวัลอื่นๆ เป็นต้น เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พนักงานที่ทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย

3. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

เรียกได้ว่าเป็นค่าตอบแทนที่มีส่วนทำให้พนักงานภักดีกับองค์กร เพราะประทับใจสวัสดิการพนักงานและสิทธิประโยชน์ที่บริษัทมอบให้ เช่น รถรับส่ง, ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ, คอร์สพัฒนาทักษะ, งานเลี้ยงสังสรรค์ หรือบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต เป็นต้น

ปัจจัยในการกำหนดค่าตอบแทน

ปัจจัยกำหนดค่าตอบแทนในองค์กร

การบริหารค่าตอบแทนมีความสำคัญในการกำหนดทิศทางการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทคงที่ หรือการจ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจว่าควรมีสัดส่วนเท่าไหร่ โดยนำทั้งสามปัจจัยดังต่อไปนี้ มาประกอบการพิจารณา

1. ความสามารถในการจ่ายขององค์กร

นับว่าเป็นปัจจัยหลักที่ควรนำมาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน เพราะถ้าหากกำหนดสูงเกินกว่าความสามารถในการจ่ายขององค์กร อาจนำมาซึ่งผลกระทบในอนาคตได้ เพราะฉะนั้นแทนที่จะเลือกจ่ายเงินเดือนสูง ลองใช้กลยุทธ์ปรับเพิ่มสวัสดิการพนักงานในด้านต่างๆ แทน

2. กำหนดตามการแข่งขันในตลาด

ในกรณีที่องค์กรมีความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนได้สูง ซึ่งส่วนใหญ่ค่าตอบแทนที่ว่านี้ มักอยู่ในรูปแบบเงินเดือน นับว่าเป็นข้อได้เปรียบ เพราะมีโอกาสดึงดูดผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมงานได้ง่ายขึ้น โดยเลือกเสนอเงินเดือนที่สูงกว่าองค์กรคู่แข่งในประเภทธุรกิจเดียวกัน

3. คำนึงถึงการจูงใจ

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการจูงใจพนักงานที่ได้ผลมากที่สุด คือ ค่าตอบแทนในรูปแบบตัวเงิน โดยพนักงานจะได้รับค่าตอบแทนที่มากกว่าเงินเดือน ซึ่งส่วนมากองค์กรมักเลือกใช้ปัจจัยนี้ในการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานในบางตำแหน่ง ที่มีความสำคัญในการกระตุ้นยอดขาย หรือกระตุ้นการบริการ เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

สรุปเกี่ยวกับค่าตอบแทน (Compensation)

เชื่อว่าหลังจากที่ทุกคนไขข้อข้องใจถึงความหมายของคำว่า Compensation คืออะไรกันไปแล้ว ผู้ประกอบการคงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารค่าตอบแทนมากกันมากขึ้น เพราะมีส่วนสำคัญที่ช่วยมัดใจพนักงานเก่าให้อยู่กับเรา อีกทั้งยังช่วยดึงดูดพนักงานใหม่ที่มีศักยภาพให้อยากมาร่วมงานกับเรามากขึ้น ซึ่งการสร้างองค์กรที่แข็งแรงอาจเป็นเรื่องยากสำหรับคุณ แต่เป็นเรื่องง่ายสำหรับเรา สามารถปรึกษาหรือขอคำแนะนำโดยตรงกับ Humanica ได้เลย เรามีโซลูชันที่ช่วยจัดการภาระงานด้าน HR เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า

Scroll to Top