ทำไมองค์กรยุคใหม่จึงให้ความสำคัญกับ Remote Work

ทำไมองค์กรยุคใหม่จึงให้ความสำคัญกับ Remote Work

การให้ความสำคัญกับ Remote Work คือ สิ่งที่หลายองค์กรและบริษัทชั้นนำระดับโลกอย่าง Facebook, Amazon และ Google นำมาปรับใช้กับการทำงาน โดยเป็นการนำเอาระบบหรือโปรแกรมต่าง ๆ เข้ามาช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งการทำงานในรูปแบบ Remote Work ยังเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการทำงานในอนาคต และในปัจจุบันรูปแบบการทำงานนี้ก็ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น และถูกนำเอามาใช้กับหลายๆ องค์กรเช่นเดียวกัน

Remote Work คืออะไร

การทำงานในรูปแบบของ Remote Work คือ การทำงานที่นำเอาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการรับและส่งงาน ซึ่งในประเทศไทยนั้นเพิ่งมาได้รับความนิยมในการทำงานรูปแบบนี้หลังจากเกิดปัญหาสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 เกิดขึ้น แต่ในสำหรับหลายๆ ประเทศนั้น รูปแบบการทำงานนี้ได้ถูกนำเอามาใช้กันเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว โดยรูปแบบการทำงาน Remote Work จะเป็นรูปแบบการทำงานที่ทำให้บุคลากรภายใน

องค์การสามารถที่จะทำงานที่ไหนก็ได้ เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตรองรับ โดยในการทำงานรูปแบบนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าออฟฟิศ หรือเดินทางไปทำงานที่บริษัทในทุกๆ วัน เป็นการนำเอาเทคโนโลยี อย่าง ระบบ ERP มาใช้ในการจัดการงาน สามารถที่จะ Monitor และ Feedback งานได้เลยในทันที

ข้อดีของการทำงานแบบ Remote Work สำหรับองค์กรยุคใหม่

ข้อดีของการทำงานแบบ Remote Work สำหรับองค์กรยุคใหม่

สำหรับองค์กรยุคใหม่ ที่นำเอารูปแบบการทำงานแบบ Remote Work มาปรับใช้กับองค์กรหรือปรับใช้ในการทำงานนั้น มีข้อดีที่ส่งผลต่อการทำงานของทั้งพนักงานและส่งผลดีต่อองค์กร โดยอาจมีข้อดีที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งทางเราได้รวบรวมข้อดีของการทำงานในรูปแบบนี้ มาเป็นให้เป็นข้อมูลและเพื่อเป็นแนวทางสำหรับองค์กรที่กำลังจะนำเอารูปแบบการทำงาน Remote Work ไปปรับใช้กับองค์กรภายในอนาคต

1. ความยืดหยุ่นเรื่องเวลาและสถานที่ทำงาน

ข้อดีแรกที่เกิดขึ้นกับการทำงานในรูปแบบ Remote Work คือ ความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาและสถานที่ในการทำงาน เนื่องจากการทำงานในรูปแบบนี้จะให้ความอิสระอย่างมากในเรื่องของการทำงาน โดยพนักงานหรือบุคลากรสามารถที่จะทำงานในเวลาและสถานที่ใดก็ได้ โดยอยู่ภายใต้ระเบียบการทำงานที่องค์กรได้มีการปรับเปลี่ยนหรือวางแบบแผนไว้ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการงานแต่ละวัน

2. สร้างความพึงพอใจ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงาน

Remote Work คืออะไร

เมื่อสามารถมีอิสระในการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงมีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาการทำงาน จะเป็นการสร้างความพึงพอใจที่มากขึ้น ให้พนักงานมีความเครียดในการทำงานที่น้อยลง และการทำงานในรูปแบบ Remote Work หรือ Remote Working ส่งผลให้งานที่องค์กรจะได้รับนั้นมีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้น

3. เข้าถึงพนักงานผู้มีความสามารถได้ทั่วโลก

เมื่อ Remote Work คือ รูปแบบการทำงานที่นำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ ตามที่ได้มีการกล่าวไปแล้วว่าการทำงานรูปแบบนี้จะใช้เพียงอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมในการอัปเดตหรือรับ-ส่งงาน ส่งผลให้องค์กรสามารถเข้าถึงพนักงานที่มีความสามารถในด้านต่างๆ ได้ทั่วโลก สามารถทำงานกับพนักงานที่อยู่ในประเทศต่างๆ ได้ โดยที่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของเข้าบริษัทเหมือนในอดีตที่ผ่านมา

4. ช่วยพนักงานประหยัดต้นทุน

อีกทั้งการทำงานในรูปแบบ Remote Work จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่องค์กรจะช่วยลดต้นทุนในการเดินทางให้แก่พนักงานได้ โดยพนักงานไม่จำเป็นที่จะต้องเสียค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน หรือค่าขนส่งสาธารณะเพื่อเดินทางมาทำงานที่ออฟฟิศ

5. ช่วยองค์กรประหยัดต้นทุน

และนอกจากจะสามารถช่วยพนักงานลดต้นทุนในการเดินทางมาออฟฟิศได้แล้ว การทำงานแบบ Remote Work ยังเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้แก่องค์กรได้อีกเช่นเดียวกัน โดยองค์กรสามารถที่จะลดต้นทุนในส่วนของค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน และค่าสาธารณูปโภค รวมไปถึงค่าใช้จ่ายรายเดือนส่วนอื่นๆ ได้

สรุปบทความ

Remote Work คือ รูปแบบการทำงานที่คาดว่าจะเป็นรูปแบบการทำงานใหม่ในอนาคตอันใกล้จะถึงนี้ ซึ่งในปัจจุบันหลายองค์กรก็ได้มีการปรับเปลี่ยนการทำงานมาเป็นรูปแบบ Remote Work หรือ Remote Working กันหลายแห่งแล้ว หากองค์กรของคุณกำลังที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะนำเอามาใช้ปฏิบัติในองค์กรคือสิ่งที่สำคัญ เพียงเท่านี้องค์กรของคุณก็พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวเข้าสู่รูปแบบการทำงานแห่งอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้ว

Scroll to Top