หน้าที่ของสำนักงานบัญชีที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโต

หน้าที่ของสำนักงานบัญชีที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโต

ในการทำธุรกิจสิ่งที่มีความวุ่นวายและมีความปวดหัวมากที่สุด คงหนีไม่พ้นเรื่องของการทำบัญชี เอกสารการเงินต่างๆ ซึ่งการทำงานในส่วนนี้ถือได้ว่าเป็นส่วนที่มีความซับซ้อน ดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาดูแลในส่วนเรื่องของบัญชีจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องหน้าที่ของสำนักงานบัญชีโดยเฉพาะ สำหรับเจ้าของธุรกิจที่สนใจอยากจ้างทำบัญชี บทความนี้สามารถให้ข้อมูลแก่คุณได้

หน้าที่ของสำนักงานบัญชี

สำหรับเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการ ที่กำลังมองหาสำนักงานบัญชีหรืออยากที่จะจ้างทำบัญชี สามารถทำความเข้าใจถึงหน้าที่สำนักงานบัญชีว่ามีอะไรบ้าง เพื่อให้ประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะเริ่มต้นจ้างสำนักงานบัญชีให้เข้ามาดูแลให้ธุรกิจเติบโตขึ้นไปอีกขั้น โดยหน้าที่ของสำนักงานบัญชีมีดังนี้

งานที่กฎหมายบังคับ

ในส่วนแรกที่สำนักงานบัญชีจะเข้ามาช่วยดูแล คือ งานที่กฎหมายบังคับ อาทิเช่น ยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54), ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30 และ ภ.พ.36), ยื่นประกันสังคม (การนำส่งเงินสมทบรายเดือน, การแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ และการแจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนในกรณีที่มีการลาออก), ดูแลเรื่องการทำบัญชีและปิดงบการเงินประจำปี รวมถึงการยื่นงบและเงินภาษีประจำปีด้วย

งานที่กฎหมายไม่ได้บังคับ

นอกจากหน้าที่ของสำนักงานบัญชี จะต้องเข้ามาดูแลในงานที่กฎหมายกำหนดแล้ว สำนักงานบัญชียังอาจมีการเข้ามาช่วยดูแลในส่วนของงานที่กฎหมายไม่ได้มีการบังคับ แต่เป็นงานที่จะส่งผลดีต่อการบริการธุรกิจหรือส่งผลดีต่อองค์กร อาทิเช่น งานบัญชีบริหาร ไม่ว่าจะเป็นการปิดงบและรายงานผลการดำเนินงานให้แก่ผู้เจ้าของธุรกิจ หรือการวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขของผลประกอบการ ที่สามารถนำเอามาใช้ปรับกลยุทธ์ รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากร ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นงานที่กฎหมายไม่ได้บังคับ และอาจไม่ใช่ทุกสำนักงานบัญชีที่มีให้บริการเหมือนกับฮิวแมนิก้าที่มีบริการต่างๆ เหล่านี้

สิ่งที่ผู้ประกอบการได้รับจากการจ้างสำนักงานบัญชี

สิ่งที่ผู้ประกอบการได้รับจากการจ้างสำนักงานบัญชี

ตามที่ได้มีการกล่าวไปแล้วว่าในการจ้างสำนักงานบัญชีนั้น นอกเหนือไปจากงานที่มีกฎหมายกำหนดแล้ว สำนักงานบัญชียังสามารถที่จะเข้ามามีส่วนช่วยและดูแลในหลายๆ เรื่อง ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาและทำให้ธุรกิจเติบโตมากขึ้น หากเลือกสำนักงานที่มีประวัติดีและมีบริการครบวงจรจะสามารถช่วยลดความผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยสิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับมีดังนี้ 

ความถูกต้องและแม่นยำ

สำนักงานบัญชีที่ดีไม่ใช่แค่ทำงานตามหน้าที่สำนักงานบัญชีเท่านั้น แต่งานที่ได้จะถูกต้องและแม่นยำ ไม่เกิดข้อผิดพลาดที่อาจทำให้ปวดหัวตามมา ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกเรียกสอบจากสรรพากร ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการแก้ไขการเงินย้อนหลัง รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ความตรงต่อเวลา

อย่างที่ทราบกันดีว่างานบัญชีและการยื่นเรื่องภาษีนั้น เป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับทางภาครัฐ จะต้องมีความตรงต่อเวลาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารวมถึงเสียค่าปรับจากการล่าช้า ดังนั้นหากเลือกสำนักงานบัญชีที่ดีเข้ามาดูแล สามารถที่จะลดความกังวลในส่วนนี้ลงไปได้

ผู้ช่วยตัดสินใจ

หน้าที่ของสำนักงานบัญชีที่ดี นอกจากจะเป็นผู้ที่เก็บข้อมูลให้แก่ธุรกิจแล้ว จะมีส่วนช่วยในการตัดสินใจจากข้อมูลที่ได้หรือข้อมูลที่มีทางบัญชี เปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วยในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ให้กับเจ้าของธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจเติบโตและประสบความสำเร็จ ยกตัวอย่างเรื่องที่นักบัญชีสามารถช่วยตัดสินใจได้ เช่น การบริหารเงินสดในมือ, การสต๊อกสินค้า, สินทรัพย์ชนิดที่อาจทำให้เงินลงทุนจม เป็นต้น

สรุปเกี่ยวกับหน้าที่ของสำนักงานบัญชี

สรุปเกี่ยวกับหน้าที่ของสำนักงานบัญชี

แม้การจ้างสำนักงานบัญชีเข้ามาดูแลจะไม่ใช่สิ่งบังคับที่เจ้าของธุรกิจจะต้องทำ แต่อย่างไรก็ตามการจ้างสำนักงานประเภทนี้เพื่อเข้ามาดูแลจะเปรียบเสมือนกับเป็นการสร้างระบบหลังบ้านที่ดี เป็นการช่วยผลักดันให้ธุรกิจก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้เร็วและมั่นคงมากขึ้น และเราหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยให้เจ้าของธุรกิจ ให้สามารถมองหาสำนักงานบัญชีที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจของคุณมากที่สุดได้

Scroll to Top