sap erp

เหตุใดธุรกิจจึงควรใช้ SAP B1 ERP

บทบาทของ ERP ในองค์กร

ธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นในยุดนี้ต้องอาศัยหลายปัจจัยในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็น Process Workflow หรือแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้องกันมากมาย ส่งผลให้เกิดข้อมูลจำนวนมาก

และยิ่งหากองค์กรของคุณมีขนาดใหญ่ หรือมีหลายสาขา เมื่อเกิด Transaction ขึ้น การเชื่อมต่อกันของข้อมูลอาจเกิดความผิดพลาดและล่าช้าได้

ในบทความนี้ Humanica ขอแนะนำให้คุณรู้จักกับ “SAP ERP” ระบบการวางแผนทรัพยากรที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานขององค์กรคุณ

แล้วโปรแกรม SAP คืออะไร ERP คืออะไร แล้วโปรแกรม SAP คืออะไร ERP คืออะไร แตกต่างกับโปรแกรมบัญชีทั่วไปอย่างไรและสามารถทำอะไรให้กับธุรกิจของคุณได้บ้าง อ่านเพิ่มเติมได้ในบทความ

ระบบ ERP คืออะไร?

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning คือ การบริการทรัพยากรขององค์กร โดยมีการวางแผนให้มีการจัดการทรัพยากรภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

เนื่องจากหากทุกฝ่ายไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากัน อาจทำให้เกิดข้อมูลซ้ำซ้อนหรือข้อมูลที่ผิดพลาด ส่งผลให้เกิดความเสียหายขึ้นกับองค์กรได้

ดังนั้นระบบ ERP จะมีหน้าที่ในการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ สิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดจะมีข้อมูลจากฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปจนถึง ฝ่ายโลจิสติกส์และฝ่ายโรงงานการผลิตจะทำให้ทุกแผนกจัดการการทำงานให้ได้ดีขึ้น

โปรแกรม SAP คืออะไร

โปรแกรม SAP คือ ซอฟต์แวร์ ERP โดยบริษัทผู้ผลิต SAP จากประเทศเยอรมัน ถือเป็นหนึ่งในโปรแกรม ERP ที่องค์กรชั้นนำระดับโลกมากมายเลือกใช้

เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาชุดโมดูลาร์ สำหรับการบริหารทรัพยากรขององค์กรที่รวมฟังก์ชันการใช้งานหลักของธุรกิจเข้าไว้ด้วยกันในระบบเดียว หรือที่เรียกว่า SAP ERP นั่นเอง

SAP ERP ทำหน้าที่อะไรบ้าง

ระบบติดตาม Transactions SAP ERP สามารถช่วยในการจัดการธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายในองค์กร และเป็นฐานข้อมูลส่วนกลาง ทำให้ทุกแผนกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ มีความปลอดภัยสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานได้อย่างสะดวกและคล่องตัวมากขึ้น

ระบบการทำ Report ข้อมูล สามารถใช้ SAP ERP จัดทำ Reporting เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีในการปรับปรุงผลลัพธ์ เพิ่มประสิทธิภาพ และเข้าใจวิธีดำเนินงานได้ทุกแผนกตามต้องการ

ระบบ Accounting โมดูลการบัญชีภายในโปรแกรม SAP ERP สามารถช่วยให้คุณวางระบบบัญชีและการเงินได้อย่างมีคุณภาพ ช่วยลดข้อผิดพลาด ทำให้องค์กรสามารถตัดสินใจได้แม่นยำ เพื่อสร้างกำไรได้มากขึ้น

ระบบ Recruiting ซอฟต์แวร์ SAP ERP ช่วยในการสรรหาและสนับสนุนในกระบวนการคัดสรรทรัพยากรบุคคลให้กับองค์ที่มีศักยภาพ และเหมาะสมกับตำแหน่งที่องค์กรต้องการได้ดีมากขึ้น อีกทั้งยังมีระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุม

ระบบ Management มีโมดูลการจัดการที่หลากหลายภายใน SAP ERP เช่น การจัดการลูกค้า การจัดการโครงการ การจัดการคลังสินค้า การจัดการการขนส่ง และการจัดการสินค้าคงคลัง ให้เลือกใช้งานได้ตามความต้องการขององค์กร

ประเภทของ SAP ERP

ระบบ SAP ERP ที่มีให้บริการจะแบ่งเป็น 2 ชนิดได้แก่

SAP Business One (SAP B1)

เป็นระบบ ERP on Cloud ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับธุรกิจหรือองค์กรขนาดเล็ก ไปจนถึง ขนาดกลาง ที่มีศักยภาพการเติบโตที่รวดเร็ว

ซึ่งระบบ SAP B1 สามารถปรับแต่งซอฟต์แวร์ ERP ให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะได้ เพื่อรองรับการขยายตัวที่รวดเร็วขององค์กร พร้อมทั้งครอบคลุมการทำงาน

SAP S/4HANA

เป็นอีกหนึ่งระบบ ERP on Cloud ที่มีความเหมาะสมกับองค์กรขนาดใหญ่และมีเสถียรภาพ หรือบริษัทในเครือมีผู้ใช้งานหลักมากกว่า 500 ราย ซึ่ง SAP S/4HANA ด้วยฟังก์ชันการทำงานที่ซับซ้อน อาจไม่เหมาะกับบริษัทที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว

จากข้อมูลดังกล่าว คงทำให้คุณได้รู้จักว่าโปรแกรม SAP คืออะไร กันมากขึ้นแล้ว เพื่อให้องค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การนำเทคโนโลยีอย่าง SAP ERP เข้ามาช่วยจะทำให้คุณเห็นภาพรวมของธุรกิจได้อย่างชัดเจนขึ้น และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อการขยายตัวของธุรกิจคุณได้อย่างดีที่สุด

Scroll to Top