ERP Module คืออะไร? มีสำคัญต่อองค์กรอย่างไร?

ERP Module คืออะไร? มีสำคัญต่อองค์กรอย่างไร?

ปัจจุบันระบบ ERP เป็นระบบที่ได้รับความนิยมมากทั้งในองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เพราะช่วยให้ทุกคนในองค์กรมองเห็นภาพรวมของงานเป็นแบบเดียวกัน แม้จะอยู่คนละแผนก แต่ก็สามารถทำงานเป็นอันหนึ่งอันหนึ่งเดียวกันได้ เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่ง ซึ่งทั้งหมดนี้คือการจัดระเบียบงานด้วยระบบ erp module แล้ว erp module คืออะไร? มีสำคัญต่อองค์กรอย่างไร? Module ERP มีกี่แบบ? ทำไมระบบ Module ERP ถึงได้รับความนิยม? เราไปเรียนรู้และทำความเข้าใจพร้อมกันได้ในบทความนี้

ERP Module คืออะไร? 

erp module คือ ฟังก์ชันการทำงานในระบบ ERP ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยจัดสรรและวางแผนการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรให้เป็นระบบมากขึ้น ซึ่งผู้ให้บริการแบ่ง Module ออกไปตามแต่ละหน่วยงานขององค์กรนั้น ๆ เพื่อช่วยดำเนินกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Module ERP มีกี่แบบ?

Module ERP มีกี่แบบ

Module ERP มีด้วยกันทั้งหมด 6 แบบ ตั้งแต่งานทางด้านบัญชีและการเงิน กระบวนการผลิต รวมถึงระบบการกระจายสินค้า ซึ่งแต่ละแบบจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่องค์กรที่แตกต่างกันดังนี้ 

1.  Module Sale

Module Sale เป็นระบบที่ช่วยจัดการกิจกรรมการขายและการตลาดขององค์กรตั้งแต่ต้นจนจบ โดยจะเริ่มตั้งแต่รับการสั่งซื้อจากลูกค้า ใบเสนอราคา ขั้นตอนการบรรจุสินค้า ตลอดจนถึงการจัดส่งสินค้าและบริการหลังการขาย 

ข้อดีของระบบ Module Sale ใน erp module คือ สามารถช่วยเพิ่มยอดขายขององค์ได้มากขึ้น องค์กรสามารถตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้ และสะดวกในการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ เช่น การเพิ่มสินค้า การเสนอเปลี่ยนราคา และนำข้อมูลจากใบเสนอราคาไปทำเป็นเอกสารการสั่งซื้อได้ทันทีเมื่อผ่านการอนุมัติ

2. Module Purchases 

Module Purcheses เป็นระบบการจัดหาและการจัดซื้อที่ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกับสินค้าได้ง่ายขึ้น เช่น หาสินค้าที่ต้องการขายส่ง ร้านค้าที่ทำการจัดซื้อ การขอใบเสนอราคา และสัญญาซื้อขาย ซึ่งองค์กรจะทำการจัดซื้อได้โดยอัตโนมัติ เป็นระบบที่รวดเร็ว ข้อมูลถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ทันที

3. Module Accounting 

ระบบ Module Accounting เป็นระบบการบัญชีที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าในการออกเอกสารต่าง ๆ ที่มาจากการสั่งซื้อ เช่น ใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้า ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงินและใบลดหนี้ ซึ่งชุดข้อมูลเหล่านี้จะแสดงอยู่ในหน้าใบสั่งซื้อ-ขายอยู่แล้ว ลูกค้าสามารถเลือกออกเอกสารแบบสรุปใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ ได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ 

ERP Module คืออะไร?

4. Module Warehouse

ระบบ Module Warehouse  ใน erp module คือ ระบบจัดการสินค้าคงคลังที่ถือว่าเป็นระบบที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะช่วยให้ธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นในการผลิตสินค้าที่ไม่ขาดตอน มีขั้นตอนการทำงานที่เชื่อมโยงกันภายใน ระบบ ERP เช่น กระบวนการผลิตสินค้า, การกระจายสินค้า, ค่าขนส่ง, การควบคุมคุณภาพ, การซื้อขายสินค้า และการส่งคืนที่จะต้องตรงกับความต้องการของผู้รับ ทั้งจำนวน สภาพ สถานที่และเวลา

5. Module Setting 

Module Setting เป็นระบบที่มีความปลอดภัยอย่างมาก เพราะเข้าได้เฉพาะบางคนเท่านั้น เช่น Admin ที่สามารถแก้ไขข้อมูลโดยการเพิ่ม ลบข้อมูลสำคัญ สร้างผู้ใช้งาน กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตั้งค่าเพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีเข้าถึงข้อมูลสำคัญ

6.  Module Report

Module Report เป็นระบบสรุปรายงานทุกขั้นตอน ซึ่งในระบบนี้จะมีไว้ให้ผู้บริหารหรือหัวหน้า เข้ามาติดตาม หรือดูรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับรายละเอียดต้นทุนโครงการตามความต้องการของธุรกิจผ่านระบบ ERP เช่น รายงานว่าสินค้าตัวไหนขายดี เดือนนี้ขายยอดได้กี่บาท องค์กรเสียภาษีอะไรไปบ้าง และเสียไปเท่าไร ซึ่งสามารถดูได้ทั้งจากหน้าเว็บหรือพิมพ์ออกมาในรูปแบบไฟล์ PDF Excel เพื่อนำเสนอรายงานได้อย่างสะดวก 

สรุปบทความ

อ่านมาถึงตรงนี้ก็สามารถสรุปได้ว่า erp module คือ ฟังก์ชันในระบบ ERP ที่ช่วยจัดการข้อมูลและระบบการทำงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น เพราะทุกหน่วยงานสามารถสื่อสารกันผ่านข้อมูลได้ง่าย และมีกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานร่วมกัน ที่สำคัญยังสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ใช้ในการวางแผนธุรกิจ เพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโตได้อย่างมั่นคงได้ด้วย

Scroll to Top