ไขข้อสงสัย CV กับ Resume ต่างกันยังไง?

ไขข้อสงสัย CV กับ Resume ต่างกันยังไง?

สำหรับ First Jobber หรือคนที่กำลังมองหางาน จะเห็นว่าในหลาย ๆ บริษัทที่เปิดรับสมัครพนักงานเขียนรายละเอียดการรับสมัครงานว่า กรุณาแนบ CV/Resume มาเพื่อพิจารณา ซึ่งสถานการณ์นี้เองที่ทำให้ผู้สมัครงานส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่า CV กับ Resume คือเอกสารอันเดียวกัน หรือเป็นเอกสารที่สามารถใช้แทนกันได้ แต่คุณรู้หรือไม่ว่า CV กับ Resume ไม่ใช่เอกสารอันเดียวกัน และไม่สามารถใช้แทนกันได้ 

แล้ว CV กับ Resume ต่างกันยังไง? CV คืออะไร? Resume คืออะไร? แต่ละอันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง? ใครที่กำลังหางานอยู่ ถ้าอยากได้งานที่ตรงใจ ต้องไม่พลาดอ่านบทความนี้

CV คืออะไร?

CV กับ Resume ต่างกันยังไง

CV กับ Resume ต่างกันยังไง? CV (Curriculum Vitae) คือ เอกสารแนะนำตัวเพื่อให้ผู้อ่านรู้จักตัวตนของเรามากขึ้น โดยเน้นประวัติการทำงานและการศึกษาอย่างละเอียดแบบไล่เรียงไปตามไทม์ไลน์ เช่น ประวัติชีวิต ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน รวมถึงกิจกรรม งานวิจัย หรือเกียรติคุณที่ได้รับ 

โดยปกติแล้ว CV จะใช้สมัครงานทางวิชาการเป็นหลัก เช่น เพื่อสมัครขอทุน สมัครงานที่เกี่ยวกับรัฐ หรือการสมัครงานในแวดวงที่เป็นวิชาการ ความยาวของ CV จะมีตั้งแต่ 2 หน้ากระดาษขึ้นไป แต่ก็ไม่ควรเกิน 3 หน้ากระดาษ เพื่อความน่าเชื่อถือมากขึ้น ใน CV ควรมีข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษด้วย

องค์ประกอบของ CV

 • ข้อมูลส่วนตัว :  ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน อายุ วัน/เดือน/ปีเกิด 
 • ประวัติการศึกษา / ประวัติทำงาน : เขียนไล่ไทม์ไลน์อย่างละเอียด มีการอธิบายถึงขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมาย หรือหน้าที่หลักที่รับผิดชอบ
 • งานวิจัย : กล่าวถึงงานวิจัยหรืองานวิชาการต่าง ๆ ที่เคยทำมา เพื่อแสดงถึงประสบการณ์
 • กิจกรรมนอกหลักสูตร : ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องวิชาการก็ได้ อาจเป็นงานอดิเรก เช่น วาดรูป อ่านหนังสือ หรือการไปค่ายอาสา ลงพื้นที่
 • รางวัล : ประกาศนียบัตรจากหลักสูตรและกิจกรรมต่าง ๆ
 • ทักษะ : ความสามารถในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จุดแข็ง จุดอ่อน
 • จดหมายรับรอง : ข้อนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่ถ้ามีก็จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับ CV ของคุณได้ เพราะส่วนใหญ่แล้วผู้เขียนรับรองให้คือหัวหน้างานหรืออาจารย์ของเรา

Resume คืออะไร?

Resume คืออะไร?

CV กับ Resume ต่างกันยังไง? เรซูเม่ (Resume) คือ เอกสารที่เขียนเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวแบบกระชับ เช่น ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานโดยสังเขป ซึ่งมักจะพูดถึงทักษะความรู้ต่าง ๆ แต่ไม่ได้ลงละเอียดลึกเท่า CV เน้นเล่าแบบกระชับ ไม่ยืดเยื้อ นำเสนอแต่ที่น่าสนใจเป็นหัวข้อสั้น ๆ ไม่เกิน 1 หน้า แสดงจุดเด่นของตัวเองที่เหมาะกับตำแหน่งงานที่สมัคร มักใช้เขียนเพื่อสมัครงานทั่วไป/งานเอกชนที่ไม่ได้เป็นวิชาการมาก

องค์ประกอบของ Resume

 • ข้อมูลส่วนตัว : ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล 
 • ประวัติการศึกษา : ระบุให้ชัดเจนว่าจบมาจากสถาบันไหน ช่วงปีใด คณะ/สาขาวิชา/เกรดเฉลี่ย
 • ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์การทำงาน : ตำแหน่ง/บริษัทที่เคยทำ อธิบายถึงขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมาย หรือหน้าที่หลักที่รับผิดชอบแบบคร่าว ๆ 
 • กิจกรรมในระหว่างเรียน : เช่น เป็นสมาชิกของชมรม หรือมีส่วนร่วมกับงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 • ความสามารถพิเศษ/ทักษะ : สามารถได้ทั้ง Hard Skill และ Soft Skill เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความสามารถทางภาษา รวมถึงความสามารถอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานก็ได้ 
 • รางวัลที่เคยได้รับ : จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ ถ้าใส่อาจจะเขียนถึงรางวัลที่ภูมิใจที่สุด หรือรางวัลที่เรื่องราวที่น่าสนใจก็ได้เช่นกัน

CV กับ Resume ต่างกันยังไง?

สรุป CV กับ Resume ต่างกันยังไง? 

 • CV ใช้สำหรับคนที่ต้องการสมัครงานทางด้านวิชาการต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเขียนเกิน 2 หน้ากระดาษขึ้นไป เพื่อแสดงถึงความสามารถและศักยภาพของเรา 
 • Resume ใช้สำหรับคนที่ต้องการสมัครงานที่ไม่ใช่ด้านวิชาการ เป็นงานทั่วไป หรือพนักงานเอกชน ส่วนใหญ่จะเขียนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ เพื่อแสดงความเป็นตัวเอง ดึงดูดให้องค์กรสนใจประวัติของคุณ

จะเห็นได้ว่าทั้ง CV และ Resume มีจุดประสงค์อย่างเดียวกัน คือ ใช้เพื่อแสดงให้องค์กรเห็นถึงความสามารถของตัวคุณเอง แต่จะต่างกันในเรื่องเนื้อหาและรูปแบบที่นำเสนอ ขึ้นอยู่ที่สายงานที่คุณต้องการสมัคร แต่ส่วนใหญ่แล้วในไทยจะนิยมใช้ Resume ในการสมัครมากที่สุด

สรุปบทความ

คราวนี้เราก็คงทราบกันไปแล้วว่าระหว่าง CV กับ Resume ต่างกันยังไง? เราหวังว่า First Jobber หรือคนที่กำลังมองหางานใหม่คงละเลือกใช้เอกสารทั้ง 2 นี้ได้ตรงบริบท ตรงสายงาน เพราะนี่จะเป็นตัวช่วยให้คุณได้งานที่ตรงใจมากขึ้น  

สำหรับ HR ที่ต้องการให้ระบบรับพนักงานใหม่มีความเสถียร และยกระดับงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความถูกต้อง คัดสรรพนักงานใหม่ได้รวดเร็วมากขึ้น ระบบ HR เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถช่วยกำกับดูแลทิศทางและโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อนไว้ในแพลตฟอร์มเดียว จัดการระบบ HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟังก์ชันที่รองรับการใช้งานตามความต้องการขององค์กรหลากประเภททั่วโลก

Scroll to Top