วิธีรับมือกับคน Toxic ในองค์กร เพื่อทำงานได้อย่างมีความสุข

วิธีรับมือกับคน Toxic ในองค์กร เพื่อทำงานได้อย่างมีความสุข

ในโลกของการทำงาน เราต้องเผชิญกับคนหลากหลายประเภท รวมถึงบุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นพิษหรือที่เรียกกันว่า “คน Toxic” ซึ่งมักจะทำให้บรรยากาศการทำงานเป็นพิษ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของงาน และสุขภาพจิตของเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ ได้ การบริหารจัดการหรือหาวิธีรับมือกับคน Toxic ภายในองค์กร ช่วยให้สภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นบวก และผลักดันให้พนักงานทุกคนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ลักษณะนิสัยของคน Toxic เป็นอย่างไร 

ลักษณะนิสัยของคน Toxic เป็นอย่างไร 

คน Toxic คือ บุคคลที่มีพฤติกรรมทำร้ายจิตใจผู้อื่น มักทำให้สภาพแวดล้อมรอบตัวเป็นพิษ สร้างบรรยากาศเชิงลบ เพิ่มความเครียด ลดประสิทธิภาพการทำงาน และอาจทำลายความสัมพันธ์ได้ พฤติกรรมของคนประเภทนี้มักส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ หรือแม้แต่สุขภาพร่างกายหากต้องทำงานหรืออยู่ร่วมกันในสังคม หากพบว่าองค์กรของคุณมีคน Toxic ควรหาวิธีจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้เป็นบวก เอื้อต่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เช็คก่อนว่าเราเป็นคน Toxic ในองค์กรหรือไม่

  • ชอบควบคุม/บังคับให้คนอื่นทำตามที่ตนเองต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่ไม่เป็นธรรม
  • ไม่รู้จักขอโทษ ชอบโยนความผิดให้คนอื่น และชอบทำให้คนอื่นเข้าใจผิด
  • ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ชอบวิจารณ์ผู้อื่น มองว่าตนเองดีกว่าคนอื่น
  • อยู่ใกล้แล้วทำให้คนรอบข้างรู้สึกเครียด หดหู่ และซึมเศร้า
  • ไม่ให้เกียรติผู้อื่น ไม่มีมารยาท ทำให้คนอื่นรู้สึกถูกคุกคาม
  • ไม่จริงใจ ชอบนินทาว่าร้ายคนอื่น แต่ปิดบังความผิดของตนเอง
  • เรียกร้องความสนใจและความสงสารจากคนอื่นอยู่เสมอ
  • มีพฤติกรรมเอาแต่ใจตนเอง อารมณ์แปรปรวนบ่อย ชอบประชดประชัน 

7 วิธีรับมือกับคน Toxic ภายในองค์กร

แนะนำวิธีรับมือกับคน Toxic ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาบรรยากาศการทำงานที่ดี และสุขภาพจิตของคนในองค์กร ป้องกันไม่ให้องค์กรของเรากลายเป็น Toxic workplace จากคน Toxic เพียงไม่กี่คน

1. ศึกษาต้นเหตุของพฤติกรรม

3 ศึกษาต้นเหตุของพฤติกรรม

การทำความเข้าใจถึงต้นเหตุนิสัยคน Toxic จะช่วยให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้น และปฏิบัติต่อบุคคลนั้นด้วยความเข้าใจมากขึ้น อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่า เราจะต้องยอมรับพฤติกรรมนั้น แต่การศึกษาต้นเหตุของพฤติกรรมนี้ เป็นจุดเริ่มต้นในการหาวิธีจัดการได้อย่างเหมาะสม

2. รักษาระยะห่างจากคน Toxic

การรักษาระยะห่างทั้งทางกายและใจจากคน Toxic จะช่วยให้คุณรักษาสมาธิในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่จำเป็น หากไม่ได้ทำงานร่วมกันโดยตรง ควรจำกัดการติดต่อให้เหลือน้อยที่สุด แต่ยังคงรักษาความเป็นมืออาชีพ มุ่งเน้นไปที่เรื่องงานเป็นหลักเท่านั้น

3. พยายามควบคุมอารมณ์เราเอง

พยายามรักษาสมาธิของตัวเราเอง พูดคุยอย่างมีเหตุมีผล หลีกเลี่ยงการโต้เถียงที่ไม่จำเป็นกับคน Toxic มองสถานการณ์อย่างเป็นกลาง และพูดคุยเฉพาะเรื่องงานเท่าที่จำเป็น เพราะการควบคุมอารมณ์ตัวเราเองนั้นง่ายที่สุด ให้คุณทำงานร่วมกับคน Toxic ได้อย่างมืออาชีพ โดยไม่ทำร้ายจิตใจของตนเองและผู้อื่น

4. แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา

แสดงความคิดเห็นตรงไปตรงมาด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่สุภาพแต่หนักแน่น อธิบายด้วยเหตุและผลว่าพฤติกรรมใดของเขาที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน อย่าใช้คำพูดดูถูกเหยียดหยามหรือตำหนิ แนะนำให้ยกตัวอย่างเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น แทนที่จะพูดในเชิงทั่วไป ถือเป็นการเปิดโอกาสในการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันได้ 

5. ลดความสนใจจากคนประเภทนั้น

เน้นไปที่การทำงานมากกว่าพฤติกรรมส่วนตัว ให้ความสนใจไปที่งานหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่สำคัญกว่า อย่าสนใจกับพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจของคนประเภทนั้น ด้วยการแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางว่าคุณไม่ได้รับรู้ ไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งนั้น เมื่อเขาไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการก็อาจละทิ้งพฤติกรรมนิสัยคน Toxic ไปในที่สุด

6. ให้ Feedback บุคคลนั้นแบบตรงไปตรงมา

การให้คำติชมหรือข้อคิดเห็น (Feedback) ด้วยเหตุและผล พูดคุยกันแบบตรงไปตรงมาว่าพฤติกรรมใดของเขาส่งผลกระทบเชิงลบต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น และเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ชี้แจงด้วยนั้น เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการสื่อสารให้คน Toxic ได้ตระหนัก และปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง

7. ไม่บังคับหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้น

แต่การพูดคุยกันนั้น จะต้องไม่คาดหวังหรือบังคับให้พวกเขาต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทันที เพราะบางคนอาจเข้าใจและต้องการเปลี่ยนแปลง แต่บางคนอาจยังไม่พร้อม เพราะฉะนั้นอย่ากดดันจนเกินไป ให้เวลาและติดตามพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง

สรุปบทความ

การจัดการกับคน Toxic ภายในองค์กรเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบและยุติธรรม ควรให้โอกาสพนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อน โดยใช้วิธีการสื่อสารที่เปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็น หาทางช่วยเหลืออย่างจริงใจ และเพื่อการบริหารทรัพยากรได้อย่างครอบคลุม การเลือกใช้ โปรแกรม HR จึงตอบโจทย์องค์กรยุคใหม่เป็นอย่างมาก หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจาก Humanica กับบริการ HR Consulting เพื่อพัฒนางานด้านบุคลากรให้เหมาะสมกับทรัพยากรของคุณ

Scroll to Top